Sotsiaalministeerium sõlmis täna hea tahte kokkuleppe sotsiaalpartneritega, et piloteerida jaekaubandussektoris muutuvtunni lepingute kasutamist.  Muutuvtunnilepingute sõlmimise tulemusel peaks vähenema võlaõiguslike lepingute sõlmimine sektoris, mida on seni kasutatud töötajate tööaja paindlikkuse suurendamiseks.

Muutuvtundide piloodi kokkuleppimisel on pooled lähtunud eesmärgist, et tööõigus pakuks töötajatele piisavat kaitset ja ohutut töökeskkonda, kuid oleks samas tööandjate konkurentsivõime säilitamiseks piisavalt paindlik.

 

Lähemalt loe: https://www.sm.ee/et/uudised/hea-tahte-kokkuleppega-tehakse-ettepanek-piloteerida-jaekaubandussektoris-paindlikumaid

Millal Sina viimati puhkasid? Kas suutsid lülitada end täielikult tööelust välja või vastasid ikkagi hoolsalt kõigile töökõnedele ja hoidsid peaaegu iga päev oma töökirjadel silma peal?

Kuigi Eestis on töötajal õigus saada kalendriaastas 28 kalendripäeva põhipuhkust (mõnel ametikohal ka rohkem), siis vaatamata sellele leidub suur hulk inimesi, kes seda võimalust ei kasuta. Või kui kasutab, siis suhteliselt vastumeelselt ja mitte täies mahus. Kõige tihedamini tuuakse siinkohal selgituseks põhjuse, et kui minna puhkusele, siis jääb töö lihtsalt tegemata, kuna pole võimalik seda kellelegi edasi delegeerida.

 

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2021/04/06/neli-pohjust-miks-ei-tohiks-puhkust-pidevalt-edasi-lukata

 

„Meil on mure: paljud politseinikud töötavad mitmel töökohal. Põhjuseks on loomulik soov paremini ära elada," nentis politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja Janne Pikma.

Möödunud nädalal avaldas GRECO (Euroopa riikide korruptsioonivastane ühendus) järjekordse Eestit ja korruptsiooni vältimist käsitleva raporti. 2018. aasta raportis tegi GRECO PPA-le ettepanekuid ning nendesse on PPA GRECO hinnangul rahuldavalt suhtunud ja asju parandanud.

 

Lähemalt loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/93060137/mure-mitmel-tookohal-rabavad-politseinikud-ohustavad-turvalisust

 

Alanud on uus noortegarantii tugisüsteemi seire, mille käigus omavalitsuste juhtumikorraldajad võtavad taas abivajavate noortega kontakti, et pakkuda neile tuge ja abi kooli või tööle jõudmisel. Kohalikud omavalitsused on seda süsteemi kasutanud alates 2018. aasta kevadest. Ehkki abi vastuvõtmine on vabatahtlik, siis pooleteise aasta jooksul on üle tuhande noore tunnistanud, et vajavad haridustee jätkamisel või töö leidmisel tuge.

 

Lähemalt loe: https://www.sm.ee/et/uudised/omavalitsused-aidanud-enam-kui-1200-noort-tagasi-kooli-voi-toole

Tänasest kuulutatakse välja konkurss projektipartneri leidmiseks, kes aitaks sotsiaalkindlustusametil töötada välja ja testida sekkumisi, mis paneks võimalikult paljud isad kasutama isa täiendavat vanemahüvitist. Tegu on teise müksamisprogrammi kuuluva projektikonkursiga, millega soovitakse parandada avaliku sektori teenuste pakkumist.

 

Lähemalt loe: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/sotsiaalministeerium-kuulutab-valja-projektikonkursi-et-muksata-isasid-kasutama-taiendavat