Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Sandra Kuus selgitab, millal võib tööandja keelduda lapsepuhkuse andmisest.

Lugeja küsib: tööandja lükkas minu lapsepuhkuse avalduse tagasi, öeldes, et mulle ei ole sel ajal asendajat. Kas ta tohib seda teha? Kelle kohustus on leida asendaja?

Vastab Sandra Kuus, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist:

Tööandja võib keelduda lapsepuhkuse andmisest vaid piiratud juhtudel:

 

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/05/11/tooandja-voib-keelduda-lapsepuhkuse-andmisest?utm_campaign=sekretar_uudiskiri_11052022&utm_medium=email&utm_source=sendsmaily

Delfi Ärilehe poole pöördus lugeja, kelle sõnul maksti vanemahüvitist ettenähtust poole vähem ning mõned inimesed pole üldse saanud toetust. Lugeja lisas, et palve peale maksta vahe kinni, öeldakse, et ehk õnnestub uuel aastal tuludeklaratsiooniga vahe tagasi saada. Delfi Ärileht pöördus kommentaaride saamiseks sotsiaalkindlustusameti poole.

Süsteem ei arvestanud tulumaksuvabastuse summaga

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120004877/lugeja-vanemahuvitist-maksti-ettenahtud-summast-vahem-olukorda-selgitab-sotsiaalkindlustusamet

 

Sotsiaalministeerium ja Tartu Ülikool sõlmisid kokkuleppe 2022. aasta residentuuritellimuse kohta, millega suurendatakse eriarstiks soovijate vastuvõttu varasemalt 169 kohalt 186-le kohale. Üle aastate suurima residentuuritellimusega suurendatakse vastuvõttu peremeditsiini, psühhiaatria ja radioloogia erialadel.

Edasi loe: https://www.sm.ee/et/uudised/riik-suurendab-eriarstide-residentuuritellimust

 

Alates 1. augustist jõustuvad seadusmuudatused, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus.

Majandusministeerium plaanib ajutist palgatoetust sadamate ja raudteevedudega seotud ettevõttetele, kes on Vene transiidi ärakukkumise tõttu kaotanud olulise osa käibest. Kogu sektor otsib uusi kaubavooge.

Muuga teraviljaterminalis laaditakse ümber Kasahstanist saabunud linaseemneid. Viimati jõudis siia Kasahstani teravilja 14 aastat tagasi. Nüüd saabus 73 vagunitäit, Eestist liiguvad linaseemned edasi Belgiasse.

Edasi loe: https://www.err.ee/1608592876/riik-plaanib-palgatoetust-sadamatele-ja-raudteedevedudele