Statistikaameti andmetel oli 2023. aasta esimeses kvartalis töötuse määr 5,3%, tööhõive määr 69,4% ja tööjõus osalemise määr 73,3%.

Statistikaameti analüütiku Tea Vassiljeva sõnul on töötuse senine langustrend pidurdunud. „Tänavu esimeses kvartalis oli töötuid 39 100. Seda on 500 võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal, kuid 300 inimese võrra rohkem kui eelmise aasta viimases kvartalis. Kõige enam, 2900 inimese võrra, on võrreldes mullu sama ajaga vähenenud 12 kuud või kauem tööta olnute arv, samas kui alla kuue kuu töötute arv on suurenenud 3300 võrra,“ ütles Vassiljeva.

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/tootuse-langustrend-pidurdunud-uha-enam-inimesi-tootab-osaajaga

Iga paha tuju ei tähenda veel depressiooni, aga kui paha tuju kestab pikalt ja hakkab elu segama, on õige aeg abi otsida. Kuid kuhu pöörduda ja kas ainus võimalus on oodata kuude kaupa psühhiaatri juurde pääsemist?

Edasi loe: https://www.tervisekassa.ee/uudised/iga-paha-tuju-pole-veel-depressioon

Kes töövõimetuslehel olles isegi natuke tööasju ajab ja sellega raha teenib, sooritab prokuratuuri arvates kuriteo. Advokaat Margo Lemetti peab seda põhiseadusevastaseks.

Harju maakohtus toimuval Vavrenjuki kohtuprotsessil puhkes terav ja põhimõtteline vaidlus kohtutäiturile ja pankrotihaldurile Sirje Taelale (54) ette heidetava kelmuse üle. Süüdistuse kohaselt pettis ta haigekassalt välja 4944 eurot. Selle eest nõuab prokuratuur talle kahe aasta ja kaheksa kuu pikkust tingimisi vangistust.

Edasi loe: https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120187832/puusavahetusest-toibuv-naine-tegi-tookonesid-nuud-ahvardab-teda-ligi-kolm-aastat-vangistust

Töötaja küsib: Ettevõtte iganädalasel koosolekul ütles ettevõtte juht, et tellimused on oluliselt vähenenud ja juhatus kaalub töötasude vähendamist. Kas tööandja võib ühepoolselt töötaja töötasu vähendada ja kui võib, siis millistel tingimustel, kui palju ja kui kauaks? Millised on töötaja õigused sellises olukorras?