Tööjõudu napib enamikul tegevusaladel ja see on Eesti arengu lähiaja suurim takistus, leiavad kolmapäeval Äriplaani konverentsil lavale astuvad tippettevõtjad, kellel on nii riigile kui ka teistele ettevõtjatele välja pakkuda mitu mõtet, kuidas olukorda parandada.

Kiireid lahendusi ei ole, tõdes siiski ehitusettevõtte Mitt & Perlebach üks omanik Kristjan Mitt. Tema sõnul peab riigil tekkima konkreetne strateegia – kui palju ja millist tööjõudu riik vajab, keda tasub/õnnestub ise kasvatada/koolitada ja keda

Loe pikemalt Äripäeva veebist: https://www.aripaev.ee/uudised/2021/09/15/tootajad-on-otsas-ettevotjad-kusivad-rohkem-valistoojoudu-aga-soovitavad-ka-peeglisse-vaadata?utm_campaign=%C3%A4rip%C3%A4ev%2Buudiskiri%2B1709&utm_medium=email&utm_source=sendsmaily

 

Eesti Haridustöötajate Liit esitas peaministrile, haridusministrile ja rahandusministrile pöördumise milles leidis, et õpetaja töötasu miinimum tuleks järgmisel aastal tõsta vähemalt 1500 euroni. 

Liidu hinnangul oleks töötasu tõstmine selgeks signaaliks ka noortele, et sellel ametil on potentsiaali ning õpetaja ameti väärtustamisest mitte ainult ei räägita, vaid valitsus astub selle teostamiseks ka realseid samme, vahendab BNS.

Edasi loe: 

https://pealinn.ee/2021/09/16/haridustootajad-opetaja-tootasu-miinimum-tuleks-tosta-1500-euroni/

Millist palka teenid oma ametikohal aastal 2030? Kui palju erinevad naiste ja meeste kuupalgad maakonniti? Kui suurt pensioni hakkad teenima tulevikus? Neile küsimustele saab vastused statistikaameti uuenenud palgarakendusest.

Nüüdsest on palgarakenduses võimalik võrrelda naiste ja meeste töötasusid, prognoosida palgakasvu ning arvutada välja oma võimalik tulevikupension. Rakenduses oleva palga- ja pensioniprognoosi on koostanud teadusprojekti InWeGe tulemusena Tartu ülikooli majandusteaduskonna teadlased.

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/just-sellist-palka-void-oma-ametis-tulevikus-teenida-vaata-palgarakendusest-jarele

Iga päev sõidab Tallinnas 432 bussi, 48 trammi ja 38 trolli, mida ühtekokku juhib ca 1500 ühissõidukijuhti, kes töötavad graafiku alusel. Huvi ühissõidukijuhi ameti vastu on aasta-aastalt kasvanud – muuhulgas soovib bussijuhiks õppida järjest enam naisi, teatas Tallinna linnatransport. 

«Vaatamata pikaajalise tööstaažiga ühissõidukijuhtidele on viimastel aastatel suurenenud Tallinnas vajadus koolitada uusi juhte. Seda seetõttu, et paljud sõidukijuhid on pika ametiaja järel pensionile suundunud ja busside arv on Tallinnas kasvanud. Sel aastal on aktsiaseltsi Tallinna Linnatranspordi korraldatud D-kategooria mootorsõidukijuhtide kursused lõpetanud 42 inimest, kellest 37 on asunud ka Tallinnas bussijuhina tööle. Ülejäänud bussijuhid on kursuste järel alustanud tööd kas maakonnaliinidel või teistes linnades,» selgitas TLT juhatuse liige Otto Popel.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7337477/uhissoiduki-rooli-tahab-hoida-uha-rohkem-naisi

Eile riigikogus vastuvõetud seadusemuudatustega kehtestatakse uued kollektiivlepingute laiendamise tingimused. Töötasu ning töö- ja puhkeaja tingimusi saab nüüd kogu sektorile laiendada juhul, kui selles on kokku leppinud töötajad ja tööandjad, kes täidavad kindlad esinduskriteeriumid. Muudatustega viiakse kollektiivlepingu laiendamine vastavusse põhiseaduse kaitse all oleva ettevõtlusvabadusega.

Edaasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/229/kollektiivlepingute-laiendamine-sai-konkreetsemad-piirid