Lugeja küsib: Minu 12aastane laps soovib koolivaheajal teenida endale taskuraha. Leppisime kokku, et sel suvel võib ta minna tööle. Millega lapsevanemana pean arvestama?

Eesti Ametiühingute Keskliit otsustas teha tuleval esmaspäeval Eesti Tööandjate Keskliidule ja valitsusele ettepaneku tõsta 1. juulist erakorraliselt palga alammäära 700 euroni ja suurendada 700 euro peale ka tulumaksuvaba miinimum. Tööandjate liidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on nende esmane hoiak erakordse palgatõusu suhtes aga skeptiline.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7515930/tooandjad-votavad-erakorralise-alampalga-tousu-ideed-suure-skepsisega

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks ja saatis riigikogule arutamiseks seadusemuudatused, millega muutub töötervishoiuteenus terviklikuks, hõlmates tulevikus lisaks töötajate tervisekontrollile ka ennetustegevusi ning hinnangut töökeskkonnale. Samuti muutub selgemaks töötervishoiu ja tööohutuse reeglite täitmine kaugtööl, kuna senised kaugtöö juhendi nõuded sätestatakse seaduses

Edasi loe: https://www.sm.ee/et/uudised/kaugtoo-juhendi-nouded-tuuakse-seadusesse-tootervishoiuteenus-muutub-terviklikuks

Rahandusministeerium avalikustas täna avaliku teenistuse 2021. aasta aruande, mis toob välja peamised personali- ja palganäitajad ning teeb kokkuvõtte riigi- ja kohalike omavalitsuste ametiasutuste olulisematest arengusuundadest. Ehkki koroona- ja energiakriisidega tõusid nii töömaht kui ressursivajadus, oli teenistujate kasv mõõdukas, tuues riigiasutustesse ja omavalitsustesse kokku juurde 53 inimest.

Kui on soov värvata nooremat tööjõudu, tasub sõna levitada noorte endi sõprade ja tuttavate kaudu ning arvestada, et noor tuleb tööle sinna, kus lisaks töötasule on temale sobilikke väärtusi loov keskkond.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Marcus Ehasoo on nii noorte esindaja kui ka noortele tööpakkuja. Ta ütleb, et kuigi noored pole homogeenne grupp, on siiski mõned asjaolud, millega võiks arvestada.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/05/04/noor-otsib-tahenduslikku-tood

 

 

 

 

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/05/04/noor-otsib-tahenduslikku-tood