Hoolimata üldisest trendist on mõned üksikud erandid, mis näitavad palgalõhe vastupidist suunda.

Kuigi sama õppekava lõpetajate oskused peaksid olema võrreldavad ning seega nende võimalused ja palgad võrdsed, näitab minilüüs, et tegelikkuses jäävad naiste palgad meestele alla. On siiski ka mõned erandid.

Edasi loe: https://www.palgauudised.ee/uudised/2024/03/28/sama-oppekava-lopetanud-meeste-ja-naiste-palkade-vahel-laiutab-lohe

Alates 1. aprillist 2024 tõuseb pension seoses indekseerimisega. See võib mõjutada töötavate pensionäride maksuvaba tulu suurust. Sellega seoses peaksid töötavad pensionärid üle vaatama oma maksuvaba tulu kasutuse, teavitab sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalkindlustusameti pensionivaldkonna juhi Agne Kiviselja sõnul arvestatakse 1. aprillist vanaduspensioniealise inimese (64 aastat ja 9 kuud) pensionilt maksuvaba tulu 776 euro ulatuses. «Kui inimese pension on alla 776 euro, saab maksuvaba tulu jääki kasutada muudelt tuludelt, näiteks töötasult. Indekseerimise tulemusel aga pensionid suurenevad ning võib tekkida olukord, kus töötasult kasutatav maksuvaba tulu summa väheneb,» selgitab Kiviselg.

Riigikogus võeti menetlusse Sotsiaalministeeriumi koostatud eelnõu, mille kohaselt saab töötaja tööandjaga kokkuleppe sõlmimisel peale kahekuulist haiguslehel olemist töötada haiguslehe ajal terviseseisundile kohandatud töötingimustes. Lisaks muudetakse eelnõuga töölepingu seadust seoses töölepingu ülesütlemisega töötaja töövõime vähenemise tõttu. Koda toetas haiguslehe ajal töötamise võimalust, kuid meie hinnangul peaksid haiguslehe ajal töötamise reeglid olema paindlikumad nii töötaja kui ka tööandja jaoks.

Haiguslehe ajal töötamise õigus peaks tekkima varem
Eelnõu kohaselt on töötajal ja tööandjal õigus kokku leppida ajutiselt terviseseisundile vastava töö tegemises haiguslehe alusel, kui töötaja haiguslehele märgitud töökohustuste täitmisest vabastuse päevast on möödas rohkem kui 60 kalendripäeva. Lisaks peab töökohustuste täitmisest vabastatus kestma vähemalt 90 kalendripäeva. Haiguslehe ajal töötamise kokkuleppe üheks eelduseks on, et töötaja teeb tööd, mis on vastavuses töötaja terviseseisundile.

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/koja-hinnangul-peaks-haiguslehe-ajal-osalise-tootamise-voimalus-tekkima-peale-30-paeva

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pole rahul plaanitava muudatusega, mis näeb tulevikus ette lisaks ametnikele ka riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuse töötajate põhipuhkuseks alati 35 kalendripäeva.

Koda on seisukohal, et nii ametnike kui ka riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuse töötajate põhipuhkuse kestus peaks olema nagu erasektori töötajatel 28 päeva. 
 

Kui tööandja jätab puhkuste ajakava tegemata võib juhtuda, et kõik töötajad lähevadki näiteks juulikuus puhkama ja teha pole enam midagi, sest töötajal õigus siis juba ise valida sobiv puhkuse aeg.

Kui tööandja ei ole 31. märtsiks puhkuste ajakava koostanud ja teatavaks teinud, siis võib töötaja jääda puhkusele endale sobival ajal, teatades sellest 14 kalendripäeva ette töölepingu seaduse § 69 lõike 3 järgi.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/03/26/puhkuste-ajakavata-riskib-ettevote-ajutise-sulgemisega?utm_campaign=sekretar_uudiskiri_27032024&utm_medium=email&utm_source=sendsmaily