Viimastel aastatel mõnes sektoris lausa valdavaks saanud kodust töötamise kõrval on tekkinud teinegi trend – inimesed pagevad aastas kuuks või paariks Eesti talve eest soojale maale tööd tegema.

Nüüdisaegseid töövahendeid kasutades pole töötajal sisuliselt tõesti suuremat vahet, kas kontor on ühe kilomeetri või tuhande kilomeetri kaugusel. Ettevõtte vaatest paistab palmisaarelt kaugtöö võimaldamine samuti suhteliselt kuluvaba motivatsioonivahend, ent omad riskid on siin ikkagi olemas. Peale personaliriskide – kas puhkuseparadiisis ikka tuleb töötegemine välja samasuguse hoo ja kirega nagu kodumaal – tuleb mõelda ka IT-küsimustele.

Edasi loe:https://arileht.delfi.ee/artikkel/120268711/ekspert-kolleegid-kliimapaguluses-palmi-all-tootamisega-kaasneb-hulk-it-riske

Kui aus ja avatud saab olla juhiga oma pikema vaatega karjääriplaanidest rääkides või kui valmis ollakse näiteks arenguvestlusel jagama, mis tegelikult tööelus pingeid või rahulolematust põhjustab? Kuidas neid teemasid arutada, kui ehk inimesel endalgi pole päris selge, mis seda sisemist kripeldust tekitab või kus suunas edasi areneda sooviks?

Kui organisatsioonis on iga-aastane põhjalikum arenguvestlus, siis on see justkui suurepärane võimalus töötajal oma juhiga (viimaks) rahulikult maha istuda ja koos läbi arutada, millised on väljakutsed ja vajadused laiemalt tänases tööelus, saada tagasisidet oma senisele arenguteekonnale ja seada järgmisi karjääriarengu sihte.

Edasi loe: https://www.sekretar.ee/uudised/2024/02/13/millest-tootaja-juhiga-arenguvestlusel-alati-raakida-ei-soanda

Ehitussektori 2023. aasta nelja kvartali keskmine töötasu oli 2122 eurot ja see kasvas aastaga 18,2%. Tõime esile eelmise aasta 100 parimat keskmist töötasu maksnud ettevõtet, kusjuures esikümnes ületas see 5000 eurot.

Edasi loe: https://www.palgauudised.ee/uudised/2024/02/12/ehitusettevotete-palga-top-100-parimad-maksid-ule-5000-euro

Kõrgemale ronivad hinnad igas eluvaldkonnas on pannud paljud inimesed rahaliselt pingelisse seisu. Seepärast loodab aina enam inimesi lähedaste finantsilisele abile, kuid ka nemad ei suuda enam samas mahus tuge anda kui veel aasta tagasi, selgus Citadele panga uuringust.

Aastaga on lähedastelt rahalist tuge saavate Eesti inimeste arv tõusnud viie protsendi võrra. 2023. aasta alguses märkis Citadele küsitluses 10 protsenti Eesti inimestest, et saavad teistelt abi. Selle aasta alguseks on abivajajate arv tõusnud 15 protsendini.

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120269462/panga-uuring-uha-rohkemad-inimesed-saavad-oma-lahedastelt-rahalist-abi

Töötaja küsib: Keda peetakse öötöötajaks? Kui pikk võib olla öötöötaja tööpäev ja kas tal peaks olema kõrgem töötasu?