Mis juhtus?

Kanalisatsioonitorustiku paigaldamisel oli vaja plastikust toru lõigata lühemaks. Selleks kasutati akuketaslõikurit. Ehitusplatsil ei olnud kohta, kuhu toru lõikamise ajaks kinnitada ning seetõttu hoidis töötaja toru ühe käega kinni ja ketaslõikurit sai samuti kinni hoida ainult ühe käega. 

 

Lähemalt loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/2994/tooonnetus-ketasloikuriga

Riigikogus oli eile hilisõhtul esimesel lugemisel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega muuhulgas pikendatakse alates jaanuarist kehtinud haiguspäevade varasemat hüvitamist kuni aasta lõpuni. Muudatus võimaldab inimestel juba esimeste haigussümptomite ilmnemisel või nakatunu lähikontaktseks osutumisel töölt koju jääda, aidates säilitada nende sissetulekuid.

 

Lähemalt loe: https://www.sm.ee/et/uudised/haiguspaevade-varasemat-huvitamist-pikendav-eelnou-labis-riigikogus-esimese-lugemise

Eestis puudub vajadus suureks tööjõu sisserändeks, kuid probleeme tekitavad lõimumine ja keeleõpe, selgub uuringu tulemustest.

Eesti Teadusagentuuri tellitud uuring, mis käsitleb rändesõltuvust ja lõimumise väljakutseid Eestile riiklikul, kogukondlikul, tööhõive ja hariduslikul tasandil, otsis lahendusi Eesti tööjõu ja -rändega seotud probleemidele, edastas agentuur.

 

Lähemalt loe: https://www.pealinn.ee/tagid/koik/uuring-eestis-pole-vaja-suuremat-toojou-sisserannet-n265011

Kütusefirma Olerex uuris töötajatelt, kes soovib end vaktsineerida ja informeeris neid sealjuures võimalusest, et vaktsineerimata jätmine võib kaasa tuua töölepingu lõpetamise. Tööinspektsiooni ütleb, et teatud tingimustel on tõesti võimalik vaktsiinist keeldujatele töösuhe üles öelda, kuid see eeldab seda, et teised meetmed ei toimi.

 

Lähemalt loe: https://www.err.ee/1608154990/tooandja-saab-vaktsiinist-keelduja-toolepingu-lopetada-vaid-teatud-juhtudel

Eesti Õdede Liit saatis riigikogu ja valitsuse liikmetele kirja, milles kutsub leidma vahendeid tervishoiuvaldkonna probleemide lahendamiseks. Õdede liit ootab lahendust, mis motiveeriks õdesid oma ametis jätkama ja tooks süsteemi juurde uusi õdesid.

Kui Covid-19 pandeemia ühel päeval läbi saab, jõuab tervishoiusüsteem tõelisse kriisi. Oodata on töölt lahkumise lainet. Inimesed on kurnatud. Ühtegi päris otsust olukorra parandamiseks ei ole tehtud – kollektiivlepingu läbirääkimised seisavad ja õdede õppesse vastuvõttu ei ole suurendatud. Õdesid ja teisi tervishoiutöötajaid kiidab küll kogu Eesti, aga õed ootavad tegusid, mis näitaks, et nende eneseohverdust on meie ühiskonnal päriselt vaja,» ütles liidu president Anneli Kannus.

 

Lähemalt loe: https://tervis.postimees.ee/7207876/oed-hoiatavad-parast-koroonakriisi-on-oodata-toolt-lahkumise-lainet