Riik jätkab septembrist mullu 14 kuuks peatatud maksete tegemist teise pensionisambasse. Tegemata jäänud maksed kompenseerib riik inimestele 2023. ja 2024. aasta jooksul, tänavu maksab riik esialgu teisest sambast lahkujatele juurde 80,3 miljonit eurot.

Valitsus otsustas möödunud aastal koroonaviirusest tuleneva kriisi tõttu peatada juulist 14 kuuks nelja protsendi maksed teise pensionisambasse.

Edasi loe: https://www.err.ee/1608325064/riik-jatkab-septembrist-maksetega-teise-pensionisambasse

Tööturg on jõudsalt taastumas möödunud aastast. Lisaks on tööandate värbamisaktiivsus sisendanud ka töötajatesse rohkem enesekindlust. Vast ilmunud pea 9000 vastajaga tööturu-uuringu tulemustest selgus, et rohkem kui kolmandik töötajatest jälgib tööpakkumisi või otsib ise aktiivselt tööd.

Samuti pea pooled on veendunud, et leiaksid tänaselt tööturult oma praeguse ametikohaga võrdväärse töö vaid mõne kuuga.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2021/09/01/varske-tooturu-uuring-naitab-tootajate-enesekindlus-too-leidmisel-on-kasvanud

 

„Võitlus epideemia mõjudega peab olema mitmekülgne, see tähendab, et lisaks tervishoiualastele tegevustele tuleb rakendada ka sotsiaalseid ennetavaid ja leevendavaid meetmeid,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart. „Linn tuli juba koroona esimese laine ajal väga kiiresti välja toetustega linlastele ja ettevõtetele. Tänaseks on meil tekkinud toetuste struktuur, millega me soovime tallinlaste jaoks koroona negatiivseid mõjusid vähendada.“

Edasi loe: https://pealinn.ee/2021/09/01/tallinn-jatkab-esimese-haiguspaeva-toetuse-ja-uurisoodustustega-aasta-lopuni/

Nii ongi meil olukord, kus 84% kohalikest üliõpilastest oma õpingute jooksul kõrvalt töötavad ning seda keskmiselt 28 tundi nädalas, enamik nendest täiskoormusega õppides – miski, mis paljudele Lääne- ja Põhja-Euroopa vaatlejatele on mõistmatu – ja riigikogu olulise tähtsusega riiklik küsimus kõrghariduse rahastamise teemal aina läheneb, ilma et see üldse mingi probleem oleks. Nii, nagu seda küsimust ignoreeriti kümme aastat tagasi kõrgharidussüsteemi reformides, ignoreerime seda nüüdki.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/94482811/karl-lembit-laane-taiskohaga-oppiv-ja-tootav-uliopilane-on-mujal-euroopas-arusaamatu-nahtus-kuid-meil-probleemi-ignoreeritakse

Personalifirma Manpower üleilmsest uuringust selgus, et tööandjate hinnangul on oskustöötajate nappus saavutanud viimase 15 aasta kõrgeima taseme. Ligi 70 protsenti küsitletud ettevõtetest märkis, et neil on üha keerulisem palgata vajalike oskustega inimesi.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7327680/oskustootajaid-tuleb-tikutulega-taga-otsida