Lugeja küsib: Eile oli nelipühade 1. püha, mis on Eesti riigipüha. Riigipühal töötamise eest peab tööandja maksma töötajale 2-kordset töötasu. Kas ma võin töötajaga kokku leppida, et riigipühal tehtav töö hüvitatakse vaba aja andmisega?

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2023. aasta esimeses kvartalis 1741 eurot ehk 13,3% kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Mediaanpalk oli samal ajal 1424 eurot. Reaalpalk oli tänavu esimeses kvartalis 1443 eurot ehk 3,2% väiksem kui mullu.

Alates 2023. aasta esimesest kvartalist kasutab statistikaamet keskmise palga avaldamiseks maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide andmeid. Kaasatud on nii töölepingu, avaliku teenistuse seaduse* kui ka teenistuslepingu alusel töötavad inimesed.

Edassi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/keskmine-palk-oli-esimeses-kvartalis-1741-eurot-mediaanpalk-1424-eurot

Õigusaktides ei ole ühest vastust küsimusele, kas suvepäevadel juhtunud õnnetus on tööõnnetus. Püüame siiski mingi selgituse leida.

Õnnetusjuhtumi uurimise käigus tuleb tööandjal võtta otsustades, kas tervisekahjustus on saadud tööõnnetuse tagajärjel, aluseks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 22 lõige 1. Selle kohaselt on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2023/05/23/kas-suvepaevadel-juhtunud-onnetus-on-tooonnetus

 

Personaliuudiste märtsikuisel tööõiguse seminaril selgitas tööõiguse spetsialist Thea Rohtla töötaja õigusi küsida endale sobivaid töötingimusi lähtuvalt töölepingu seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatustest.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2023/05/23/thea-rohtla-tootajal-on-oigus-nouda-paremaid-tootingimusi

Iga suve eel tuletame meelde, et igasugune lisatööjõud tuleb töötamise registris registreerida ning töötajatele makstud palk deklareerida. Tänavu paneme suurema rõhu ka noorte teadlikkuse parandamisele, et nad oleksid kursis ümbrikupalgaga seotud riskidega ja oskaksid end selliste pakkumiste eest kaitsta. 

„Just hooajatöödel suureneb risk, et töötajale pakutakse kas osa palgast või kogu palk nö ümbrikus, seejuures on ohustatud just noored ja tööturule alles sisenevad töötajad. Meie eesmärk on, et noored teaksid oma õigusi ning oskaksid piltlikult öeldes jalgadega hääletada ja selliseid tööandjaid vältida,“ ütles maksuauditi osakonna valdkonnajuht Marc Mälter.

Edasi loe: https://www.emta.ee/uudised/umbrikupalk-ohustab-noori