Maikuu saade „Töö ja palk“ keskendub täiskasvanuna õppimisele ja sellele, millised on Töötukassa meetmed täiskasvanute õppe toetamiseks – nimelt maksab Töötukassa tasemeõppesse asumise eest lausa igakuist toetust.

Saates tuleb juttu sellest, miks täiskasvanuna õppima minnakse, mis võib selle juures olla keeruline, kuid mis ehk ootamatult lihtne. Töötukassa karjäärinõustaja Marika Ojanurme ning oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna peaspetsialist Piret Valgma jagavad nõuandeid, millest alustada, kui tekib soov end täiendada või teha hoopis kannapööre ja õppida selgeks uus amet. Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits tutvustab täiskasvanuna õppimise võimalusi ülikoolis ning selgitab, mis on mikrokraad ja kuidas seda omandada.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/saated/2022/05/17/50-on-uus-20-oppima-minna-pole-kunagi-hilja

Töötus on Eestis aasta võrdluses vähenenud, kuid eelmise aasta lõpuga võrreldes kasvanud. Töötukassa andmeil on enim töötuid lihttööliste ja teenindajate hulgas.

Tänavu esimeses kvartalis oli Eestis töötuid 39 600, mis on 9200 inimese võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal, kuid võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga on töötute arv 3300 inimese võrra kasvanud.

Edasi loe: https://www.err.ee/1608599137/tootukassa-enim-tootuid-on-lihttooliste-ja-teenindajate-seas

*Venemaa sanktsioonide tõttu on suured transiidifirmad kaotanud suurema osa oma käibest ja koondanud sadakond inimest.
*Ettevõtteid peaks päästma Kasahstani nafta ja Ukraina vili, seni hoiab olulisi kohalikke tööandjaid elus riigi palgaabi.

Edas loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/96627715/sanktsioonid-sunnivad-koondamisteateid-jagama-riik-paastab-toetusega-eesti-aarealadel-tookohti

Lugeja küsib: minu ettevõtte töötaja osaleb reservväelasena õppekogunemisel. Kuidas tasustatakse töötajale õppekogunemisel oldud aeg?

Tööinspektsioon kontrollis töötervishoiu ja tööohutuste nõuete täitmist 108 väikeses toidukaupluses üle Eesti. Tuvastati 315 puudust. Vaid 9% kontrollitud kauplustest vastas kõik nõuetele.

Kevadise sihtkontrolli käigus külastasid tööinspektorid 108 väikest, kuni kümne töötajaga toidukauplust üle Eesti. Kontroll keskendus töötingimustele ning töötervishoiu ja tööohutuse korraldusele. Ettekirjutusi tehti 55% kontrollitud ettevõtetest.

Edasi loe: https://www.ti.ee/et/uudised/tooinspektsioon-vaikeste-toidupoodide-tookeskkonna-riskianaluuse-tuleb-hoida-ajakohasena