Tervise ja heaolu teema on olnud fookuses aastaid, aga eriti teravalt kerkis see esile koroonakriisi ajal. Hooliva tööandja jaoks on töötajate tervis ja töövõime väga tähtsad. Järjest suurem hulk ettevõtteid on mõistnud, et parimaks võimaluseks tõsta töötajate rahulolu, toetada nende töövõimet ja vähendada haiguspäevade arvu, on töötajate ravikindlustus. Seda väärtustavad ka töötajad  tööandja tasutud ravikindlustus on üle maailma tööturul kõrgeima hinnangu saanud sotsiaalpaketi osa.

 

Lähemalt loe: https://majandus24.postimees.ee/7223034/mida-sisaldab-ule-maailma-tooturul-korgeima-hinnangu-saanud-sotsiaalpakett

37 protsenti teise sambasse raha kogunud pensionäridest otsustas pensionilepingu lõpetada ning alates septembrist saavad nad raha kätte.

Neid inimesi, kes on teise sambasse raha kogunud ja sõlminud juba ka pensionilepingu kindlustusandjaga, on tänaseks ligi 8300. Märtsi lõpuks esitas enam kui 3000 inimest avalduse leping lõpetada. Väljamakstavalt summalt peavad nad maksma kümme protsenti tulumaksu.

 

Lähemalt loe: https://www.err.ee/1608176602/keskpank-teisest-sambast-lahkunute-hulga-peale-pensionikindlustus-peab-muutuma

Kinnitatud andmetel juhtus möödunud aastal 3622 tööõnnetust. Enim tööõnnetusi juhtus kaubandussektoris. Töökohustusi täites hukkus üheksa inimest.

Mullu registreeriti 3622 tööõnnetust, millest kergeid oli 2698 ja raskeid 915. Elu kaotas tööl 9 inimest. Möödunud aastal juhtus 2019. aastaga võrreldes 654 tööõnnetust vähem.

 

Lähemalt loe: https://www.ti.ee/et/uudised/tooinspektsioon-viiruskriisi-aasta-teadvustas-hea-tookeskkonna-olulisust

Eesti majanduse langus jäi mullu väiksemaks kui enamikus teistes Euroopa riikides, Eesti Panga tööturu ülevaate kohaselt reageeris tööturg aga kriisile tugevamalt kui mujal Euroopas. Selle aasta kevadiste piirangute mõju tööturule on veel vara hinnata.

Tööpuudus suurenes koroonaviiruse kriisi alguses viielt protsendilt 7,1 protsendini. Registreeritud töötus kasvas aasta teisel poolel jätkuvalt noorte hulgas, samuti Harjumaal ning teenindus- ja müügitöötajate seas.

 

Lähemalt loe: https://www.err.ee/1608175786/eesti-tooturg-reageeris-kriisile-euroopast-tugevamalt