Sel aastal kukub viieaastane tähtaeg paljude tööandjate jaoks, kes said viis aastat tagasi kohustuse mõõta oma tööruumides radoonitaset.

Tööinspektsioon (TI) tuletab meelde, et radoonimõõtmisi peavad tegema kõik tööandjad, kelle tööruumid asuvad kõrgendatud radooniriskiga piirkonnas. Nendesse piirkondadesse kuuluvad kõik suuremad linnad ja vallad.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7696731/uus-kohustus-paljud-tooandjad-peavad-mootma-kiirgustaset-tooruumides

Lugeja küsib: Meie ettevõtte töötajad käisid tervisekontrollis. Nüüd saime kätte ka tervisekontrolli otsused ja tekkis küsimus, et kui otsusesse on kirjutatud „Vajalik massaaž õlavöötmele ja seljale 10 korda“, siis selle ettepaneku täitmine on tööandjale kohustuslik? Tööandja peab selle eest tasuma?

Tallinna halduskohus rahuldas esmaspäeval tööstaaživaidluses endise maksuameti juhi ja rahandusministri, riigikogu liikme Aivar Sõerdi (RE) kaebuse sotsiaalkindlustusameti vastu.

 Kohus rahuldas Sõerdi kaebuse, milles ta palus tühistada sotsiaalkindlustusameti (SKA) mullu 14. aprillil langetatud otsuse. Nimelt otsustas SKA mitte arvata Sõerdi avaliku teenistuse staaži hulka töötamist rahandusministeeriumis 17. maist 1993 kuni 16. veebruarini 1996.
 

Tööturu arenguks on vaja, et rohkem naisi õpiks loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna erialadel ning jõuaks õpingutest ka vastavate ametiteni ja rohkem mehi läheks hariduse-, tervise- ja heaoluvaldkonna töökohtadele, kirjutab Ulla Saar.

Edasi loe: https://tooelu.ee/et/uudised/839/ulla-saar-eesti-naine-ei-sunni-opetajaks-ega-mees-keevitajaks

 

 

Näiteks teeneka ja kõrgelt hinnatud päästja 50% lisapensionist jäi pärast 15 aasta jagu töö mahakriipsutamist alles 20%. Säärane kaotus oodatud pensionilisas tähendaks 1000-eurose pensioni puhul iga kuu 300 eurost ilmajäämist.

Teenekal pääste- ja maksuametnikul Aivar Naudil on Sõerdi omaga sarnanev kohtuvaidlus juba seljataga.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120129564/riik-kriipsutab-teenekatel-ametnikel-aastaid-toostaazi-maha