Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk selle aasta esimeses kvartalis 1593 eurot ehk 8,1% suurem kui eelmisel aastal samal ajal.

Statistikaameti analüütik Argo Tarkiaineni sõnul oli keskmine brutokuupalk jätkuvalt kõrgeim info ja side (2871 eurot), finants- ja kindlustustegevuse (2764 eurot) ning energeetika (2655 eurot) tegevusaladel. „Palk oli madalaim majutuses ja toitlustuses (974 eurot), muudel teenindavatel (1160 eurot) ja kinnisvaraga seotud tegevusaladel (1162 eurot),“ ütles Tarkiainen.

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/keskmine-palk-i-kvartal-2022

Saates „Teabevara tund“ teeme seekord juttu vabatahtliku tööle vormistamisest. Räägime lahti, mida vabatahtliku töö endast kujutab, kuidas see erineb töölepingu alusel töötamisest ning millised õigused ja kohustused on nii vabatahtlikul kui ka vabatahtliku töö pakkujal.

Saate teises pooles räägime hooajatööst ja tööampsudest – keda võib tööle võtta ja mida peab sellise töövormi puhul silmas pidama.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/podcasts/episode/kuidas-vormistada-toole-vabatahtlikku

Värskest CV-Online’i uuringust selgub, et tööd otsivatele noortele on peamiseks takistuseks vähene töökogemus. Teisalt, just kogemust tegusad noored uuelt töökohalt ootavadki.

Tänavu soovib üle poole noortest (55,3%) leida tööd, mida teha kooli kõrvalt või leida sootuks uus töökoht. Tööd otsitakse peamiselt sooviga leida amet, mis kõnetaks (56,8% vastanutest). Lisaks soovitakse suvel lisaraha teenida (50,2%), uusi kogemusi saada (49,2%) ja kooli kõrvalt raha koguda (35,6%). Vähesemal määral soovitakse uusi tutvusi luua ja leida töö, kus pärast kooli lõpetamist karjääri rajada.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/05/25/tookoha-leidmine-jaab-noorel-sageli-vaheste-kogemuste-taha

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Vladimir Logatšev selgitab, kas tööandja peab andma õppepuhkust, kui töötaja õpib eriala, mis ei ole tema tööga seotud.

Lugeja küsib: õpin Tartu Ülikoolis füsioterapeudiks. Samal ajal töötan kooli kõrvalt fotograafina. Kas tööandja peab andma õppepuhkust, kui õpin eriala, mis ei ole seotud minu tööga?

Vastab Vladimir Logatšev, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist:

Täiskasvanute koolituse seaduse kohaselt antakse töötajale tasemeõppes või täienduskoolitusasutuse pidaja läbiviidavas täienduskoolituses osalemiseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul, millest 20 kalendripäeva eest maksab tööandja töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu.

 Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/05/25/kuidas-paaseb-oppepuhkusele

Eesti inimesed lähevad pensionile suhteliselt noorelt, 60,9-aastaselt, kuid samal ajal jätkatakse töötamist keskmiselt 65,7 aasta vanuseni, selgub äsja avaldatud Põhjamaade pensioniuuringust (PDF).

Võttes arvesse oodatavat eluiga, on pensionipõlv kõige lühem Eesti ja Taani meestel. Pea pooled inimesed jäävad Eestis pensionile enne vanaduspensioniiga.

Edasi loe: https://www.sm.ee/et/uudised/pohjamaade-pensioniuuring-eesti-inimesed-jaavad-vara-pensionile-ent-tootavad-kaua