Teraapiafondis jääb igal aastal raha üle, sest psühholoogid ei taha väikese tasu eest tööd teha.

Senise 30,29 euro asemel hakkab tervisekassa nüüd psühholoogidele maksma 44,62 eurot vastuvõtu kohta.„Uskumatult positiivne muudatus, tean, et minister Peterson võitles selle eest,“ kiidab kliiniline psühholoog Triinu Tänavsuu. Aga minimaalne turuhind on 65 eurot.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120165198/psuhholoogide-paradoks-riik-raha-annab-aga-hadalised-jaavad-ikka-abita

 

Valitsus kiitis heaks tervishoiutöötajate tunnitasude alammäärade tõusu vastavalt kollektiivleppes kokku lepitule ehk ligikaudu 20 protsenti. Vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamiseks suurendati tervisekassa nõukogu otsusel kliiniliste psühholoogide töötasu määra lisakoefitsiendiga, mis võimaldab raviasutustel tõsta kliiniliste psühholoogide tasusid lisaks keskmiselt 38 protsenti. Kokku suunatakse tervishoiutöötajate palgatõusuks sel aastal enam kui 116 miljonit eurot.

Edasi loe: https://sm.ee/uudised/aprillist-tousevad-tervishoiutootajate-palgad-0

Lugeja küsib: Kas töötaja võib lõunapausi kasutada ükskõik millal? Näiteks selle ära jätta ja varem koju minna?

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis lõpeb täna piduliku aktusega viis kuud kestnud „Õed tagasi tervishoidu” koolitusprojekt, mille tulemusel saavad võimaluse tervishoidu naasta 12 õde. Kokku on sotsiaalministeeriumi projekti „Õed tagasi tervishoidu“ raames koolitatud 225 õde, kellest enamik on asunud ka õena uuesti tööle.

Juba kaheksandat korda toimunud koolitusprojekt on mõeldud õdedele, kes on rohkem kui viis aastat tervishoiu valdkonnast eemal olnud või kes ei ole kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse ja ei tööta õena. Teoreetilise ja praktilise õppe käigus täiendatakse ning kaasajastatakse teadmisi ja oskusi, et taastada õe töö jaoks oluline vilumus.

Edasi loe: https://sm.ee/uudised/projekt-oed-tagasi-tervishoidu-toob-kauaoodatud-odesid-tervishoidu-juurde

Delfi Ärilehele kirjutas lugeja, kelle sõnul pidi ta riidepoes töötades haigestumise korral endale ise asendaja leidma. Uurisime Tööinspektsioonilt, kas selline käitumine on seadusega vastuolus.

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Anneli Lepik:

,,Juhul kui töötaja haigestub, väljastab arst töötajale töövõimetuslehe (haiguslehe). Kui töötajale on väljastatud töövõimetusleht, on töötajal töölepingu seaduse (TLS) § 19 p 2 alusel õigus keelduda töö tegemisest. Tuleb samas ka silmas pidada, et töötajal on kohustus ajutisest töövõimetusest tööandjale esimesel võimalusel teada anda, võimalusel ka selle eelduslikust kestusest (TLS § 15 lg 2 p 10).

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120162056/lugeja-kusib-kas-haiguse-korral-voib-tooandja-nouda-et-tootaja-otsiks-ise-asendaja