palk.ee esilehele
palk.ee
ArtiklidFoorumSeadused
Kasulikke linkeLiitu maililistigaAvalehelePalgasaaja nurgake
Puhkusetasu arvutamine
2010-05-01 Taavi Tarkvara
 
Tööandja peab töötajale maksma puhkusetasu, kui töötaja läheb puhkusele . Kuidas teada, kas puhkusetasu on õigesti arvestatud?
Tööandja võib maksta töötajale rohkem, kui kord ette näeb, kuid mitte mingil juhul vähem.

Kuni 30.juunini 2009.a. kehtinud Puhkuseseaduse ja määruse „Puhkusetasu arvutamise kord“ järgi arvestati puhkusetasu kahe meetodi järgi.
Kui töötajale maksti viimasel kuuel kuul ainult põhipalka, siis säilitati kokkulepitud palk ka puhkuse ajaks.
Kui töötaja töötasu kuust kuusse oli erinev või maksti lisaks kindlale põhipalgale ka lisatasu või preemiat, siis arvestati puhkuse päevatasu 6 eelmise kuu tasude ja kalendripäevade alusel.
Puhkusetasu pidi välja maksma eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.

Sarnaselt tuleb puhkusetasu arvutada ka alates 01.01.2012. aastast vastavalt määrusele "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord".
Kui töötajale maksti keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest ainult muutumatu suurusega töötasu, siis puhkusetasu maksmiseks keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse muutumatu suurusega töötasu.
Keskmine töötasu arvutatakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasust, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud. Arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus. Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust.
Puhkusetasu peab maksma eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Puhkusetasu summa arvutamisel ei ole vahet, kas see makstakse välja enne või peale puhkust. Arvutamisel lähtutakse sellest, et arvutamise vajadus on eelviimane tööpäev enne puhkuse algust ja selle alusel võetakse arvesse 6 kuud keskmise kalendripäeva tasu arvutamiseks.Alates 1.juulist 2009.a. kuni 31.12.2011.a. kehtinud Töölepingu seaduse ja määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ järgi arvestatakse puhkusetasu ainult 6 eelmise kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel.
Puhkusetasu peab maksma hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud teisiti. Küll on kõige hilisem puhkusetasu välja maksmise aeg puhkuse kasutamisele järgnev palgapäev.
Vastavalt Tööinspektsiooni tõlgendusele sõltub väljamaksmise kuupäevast ka 6 kuu keskmise puhkuse päevatasu arvutamise vajadus ja arvesse võetavad 6 kuud.
Lähemalt on sellest kirjutatud Tööinspektsiooni kodulehel (http://www.ti.ee/index.php?page=644&):
Puhkusetasu arvutamise vajadus tekib sel kuul, millal puhkusetasu arvutatakse. TLS § 70 lg 2 annab puhkusetasu maksmiseks 3 võimalust:
1) eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.
Näide: puhkus algab teisipäeval, 1.09.09, puhkusetasu makstakse eelviimasel tööpäeval ehk 28.08.09. Puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu on august, arvutamise aluseks võetav ajavahemik on veebruar-juuli.
2) kokkuleppel hiljem.
Näide: puhkus algab 21.09.09. Kokkuleppel makstakse puhkuseraha puhkuse lõppemise päevale järgmisel tööpäeval 19.10. Puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu on oktoober, arvutamise aluseks võetav ajavahemik on aprill-september.
3) puhkuse lõppemise päevale järgneval palgapäeval.
Näide: puhkuse kestus 21.09.09-18.10.09. Puhkuse lõppemise päevale järgneva palgapäev on 05.11.09. Puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu on november, arvutamise aluseks võetav ajavahemik on mai-oktoober.Allpool on toodud näited mõlema puhkusetasu arvestamise meetodi kohta.

1.meetod – puhkusetasu arvestamise aluseks võetakse 6 kuu arvestatud tasud .

Puhkustasu arvestamise alusesse kuuluvad enamasti kõik töötamise eest saadud tasud, mis on töötajale arvestatud, välja jääb kindlasti puhkusetasu ise.
Puhkustasu = (kuue kuu arvestatud töötasu kokku) / (kuue kuu kalendripäevad kokku, millest on maha lahutatud riiklikud pühad ja haigus- ning puhkuspäevad kalendripäevades ) x puhkuspäevad kalendripäevades


Näide.
Töötaja puhkab 10.jaanuarist kuni 23.jaanuarini (14 kal.päeva).


KUU PALK KUU kpv EI TÖÖTANUDkpv ARVESSEkpv
JUULI 2700 31 10 21
AUGUST 5200 30 - 30
SEPTEMBER 3600 30 5 25
OKTOOBER 5200 31 - 31
NOVEMBER 5200 30 - 30
DETSEMBER 2200 29 13 16
Kokku: 24 100 181 28 153


PÄEVATASU = 24100 : 153 = 157.50
Puhkusetasu = 157.50 * 14 = 2 205.-


2.meetod – puhkusetasu arvestamise aluseks võetakse kuupalk .

Puhkustasu = ( kuupalk / kuu tööpäevade arv ) * puhkusperioodi tööpäevade arv

Näide.
Töötaja puhkab 1.jaanuarist 2009.a. kuni 15.jaanuarini 2009.a. ja tema kuupalk on 6 000.-.
Puhkusetasu = 6 000.- / (jaanuari tööpäevade arv 21) * (10 tööpäeva) = 2857.14

 
 [Kommentaarid | Kommenteeri
 info@palk.ee tagasiüles