Anne Nuut
Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige

Tööandja saab sisustada töötajatele olmeruume ja kööginurga, sportimisvõimaluste ja vaktsineerimiste eest tuleb aga riigile üldjuhul erisoodustusmaksu maksta.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse N 13 lg 1 sätestab tööandja kohustused ja õigused. Muuhulgas on tööandja kohustatud korraldama omal kulul töötajate tervisekontrolli, andma neile esmaabi- ja isikukaitsevahendid, tööriietuse ning puhastus- ja pesemisvahendid, kui töölaad seda nõuab. Samuti on tööandja kohustatud looma oma töötajatele töökeskkonna ning kujundama ja sisustama töökoha, kus töötajatel on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning kus säilib töötaja töövõime ja heaolu.

Enamikus kontorites on kööginurk, kus töötajad saavad vajadusel kaasa võetud lõunasööki soojendada, vett keeta jne. Sellise köögi sisustamine on samuti üks tööandja kohustustest ja ei kuulu erisoodustuste hulka samuti nagu töökoha sisustaminegi.

Töötajate sportimise teema on aga seni ikka veel lahendamata. Kui just töötervishoiuarst ei ole määranud töötajale mingit ravi sportimise (nt regulaarse ujumise) näol, siis on üldjuhul tegemist erisoodustusega.

Samuti jääb täiesti arusaamatuks, miks käsitletakse töötajate vaktsineerimist jätkuvalt erisoodustusena. On ju iga tööandja huvides, et tööd saaksid õigeaegselt tehtud, lepingud täidetud ja töötajad ei levitaks viirusi.

Hind

* 1705 krooni läheb tööandjale maksma 1000kroonine kingitus töötajale. Sellest 282 krooni on tulumaks ning 423 krooni sotsiaalmaks. Tööandja maksab nii tulumaksu kui ka sotsiaalmaksu kingituse rahasse arvestatud maksumuselt.