Helve Toomla,
ametiühingute jurist

•• Käin täistööajaga tööl ja õpin Tallinna vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi 12. klassi õhtuses õppevormis. Tekkis küsimus täiskasvanute koolituse seaduse II peatüki kohta, kus öeldakse, et õppesessioonideks antakse õppe-puhkust koolitusasutuse teatise alusel vähemalt 30 kalendripäeva õppeaasta jooksul ja õppe lõpetamiseks täiendavat õppepuhkust 35 kalendripäeva. Mis on õppesessioon? Palun selgitage õppeaasta jooksul õppepuhkuse võtmise korda tasemekoolituse puhul.

Täiskasvanute koolituse seadus võeti vastu 1993. aastal, siis käisid nn mittestatsionaarsed üliõpilased ja õpilased loenguid kuulamas, eksameid-arvestusi, kontrolltöid jms tegemas ülikooli või kooli määratud ajavahemikel ehk õppe-eksamisessioonidel. Nüüdseks on õppekorraldust muudetud ja õpe ei pruugi enam toimuda sessioonide kaupa. Kahjuks ei ole riigiisad pidanud vajalikuks vana seadust nüüdis-ajastada või uut vastu võtta.

Kui koolis, kus töötaja õpib, sessioonõpet ei ole, tuleks kooliga kokku leppida, millal ta eksameid, kontrolltöid jms teha soovib.

Selle kokkulepitud aja näitab siis kool tõendil, mille alusel töötaja õppepuhkust taotleb.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt kestab õppe-aasta õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal, seega 1. septembrist kuni 31. augustini.

Täiskasvanute koolituse seaduse järgi on töötajal õigus saada õppepuhkust juhul, kui ta omandab põhi- või üldkeskharidust õhtu- või kaugõppe vormis või eksternina. Gümnaasium peab oma tõendil näitama peale õppesessiooni aja ka õppevormi.

Õppepuhkuse saamiseks tuleb kirjutada tööandjale avaldus, kus on kirjas soovitav õppepuhkuse (sessiooni) aeg, ning sellele lisada gümnaasiumi tõend. Õppepuhkust võib saada osadena, õppeaasta jooksul kokku vähemalt 30 kalendripäeva ning viimasel õppeaastal lisaks sellele 35 kalendripäeva keskhariduse omandamise puhul.

Keskmine palk säilitatakse kümneks päevaks, ülejäänud päevadeks säilitatakse vähemalt kehtiv alampalk, mis tänavu on 3600 krooni kuus ja 21,50 krooni tunnis.

Kuna seadus on vananenud ja mõneski osas ebamäärane, siis soovitan kõigil töö kõrvalt õppivatel töötajatel tööandjaga täpsemates õppepuhkuse tingimustes ja tasustamises töölepingus kokku leppida.