Valitsus arutab homme puhkuseseaduse muutmist, mis annaks töötavale isale võimaluse saada kümne tööpäeva ulatuses palgalist lisapuhkust.

Sotsiaalminister Maret Maripuu esitatud puhkuseseaduse muutmise eelnõu eesmärgiks on isa rolli väärtustamine ühiskonnas ja peresidemete tugevdamine, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Isa rolli väärtustatakse läbi tasustatud puhkuse andmise isadele, et isa saaks olla kodus koos ema ja lapsega, samas kaotamata sissetulekus.

Eelnõu kohaselt on töötaval isal õigus saada ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi kümme tööpäeva isapuhkust. Puhkuse eest tasutakse tema keskmise palga alusel, võttes selleks aluseks mitte suurema kui kolmekordse Eesti keskmise brutokuupalga.

Hetkel saavad isad 66 krooni päevas täiendava lapsepuhkuse kasutamise eest. Praegu on isal õigus saada ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi neliteist kalendripäeva täiendavat lapsepuhkust.

Seadusesse jääb eraldi sättena ka emale või isale igal tööaastal antav täiendav lapsepuhkus. Selle pikkus on kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last, kuus tööpäeva, kui tal on kolm või enam alla 14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps.

Isadele puhkusetasuna makstava keskmise palga arvutab ja maksab välja tööandja. Puhkusetasu hüvitatakse tööandjale riigieelarve vahenditest sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu. Seadus jõustub tuleva aasta algusest.

Toimetas Andreas Sepp, Postimees.ee


ants vastas teemale: #39243 12 aastat 11 kuud tagasi
aga kui töö on vahetustega? Kas siis oma vahetusest kümme peva?
imelik vastas teemale: #35863 13 aastat 6 kuud tagasi
10 tööpäeva.
Isal on õigus saada isapuhkust ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.
Roman vastas teemale: #35862 13 aastat 6 kuud tagasi
Kas isa puhkust on ettenähtud 10 päeva ja kui vana peab olema laps, et seda saada.