Erik Aas

töötukassa juhatuse liige

Töövõtulepingu alusel tekib isikul õigus töötuskindlustushüvitisele, kui temale makstud tasudelt on tasutud töötuskindlustusmakset.

Töövõtulepingu lõppemisel on isikul õigus taotleda töötuskindlustushüvitist. Isik peab hüvitise taotlemise avaldusele lisama töövõtulepingu ja juhul kui lepingu lõppemisel on ette nähtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti nõue, siis ka vastava akti.
Samuti tuleb esitada tõend viimasel kolmel kuul tehtud väljamaksete ja nendelt tasutud töötuskindlustusmaksete kohta.