Esmastel andmetel oli töötuse määr kuu lõpuks 8,6% ja töötukassas on arvel ligi 56 100 inimest. Märtsi lõpus lähenes töötute arv 57 500ni. Registreeritud töötus on jätkuvalt kõige kõrgem Ida-Virumaa, kus see kuu lõpu seisuga oli 14,2%, samas on kuu ajaga töötute arv maakonnas vähenenud ligi 200 Inimese võrra, töötuse määr oli maakonnas märtsi lõpus 14,6%.

 

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/uudised/loppenud-kuul-maksis-eesti-tootukassa-tootasu-huvitist-ligi-27-miljoni-euro-eest