Töötukassa nõukogu leidis, et töötasu hüvitamine on jätkuvate piirangute tõttu põhjendatud ka mai kuu eest ja teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätkata. Nõukogu leiab, et hüvitise maksmist peaks mai eest jätkama samadel tingimustel, mis on kehtinud eelmisel kahel kuul. Töötukassa on valmis oma töötajate ja IT lahendustega hüvitise väljamaksmistega jätkama. Valitsus on lubanud hüvitise maksmiseks lisavahendeid ja plaanib kinnitada töötasu hüvitise pikendamise ühe kuu võrra järgmisel nädalal.

 

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/uudised/tootukassa-noukogu-teeb-valitsusele-ettepaneku-tootasu-huvitise-pikendamiseks