20. novembril 2021 jõustusid Vabariigi Valituse 11.01.2000 määruse nr 12 „Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“ lisade 1 – 3 tehnilised muudatused.