Agne Narusk

Töötuskindlustusõigus laieneb muu hulgas ka töötajatele, kelle tähtajaline leping lõpeb; kui inimene lahkub töölt omal soovil, sest tööandja rikkus lepingutingimusi või ei luba tervis sama tööd jätkata; kes ei läbi katseaega või atesteerimist. Tingimuseks 12-kuulise kindlustusstaaþi olemasolu. Kas peate õigeks, et tähtajalise lepinguga töötajal on õigus saada töötuskindlustust?

Reet Teder, Kaubandus-tööstuskoja osakonna-juhataja:

Arvan, et see on loogiline ja õiguspärane. Sest määratud ajaks sõlmitud töölepingu lõppemine ei too automaatselt kaasa töötuskindlustushüvitise saamise õigust. See õigus tekib siis, kui töötaja enam tööd ei leia ja peab end töötuna arvele võtma.

Tähtajalise töölepingu puhul on enamikul juhtudel tegemist n-ö sundolukorraga – äraolev töötaja tuleb tööle tagasi. Isegi siis, kui tähtajalise töölepinguga töötas juhtivtöötaja, võib juhtuda, et hiljem ta enam tööd ei leia ja inimesel ei ole muud võimalust, kui end töötuna arvele võtta ja hüvitist taotleda.

Igor Päss, Ariko ReServi tegevdirektor, PARE liige:

See õigus peaks tal olema. Kõikide maksude eest peame saama vastavaid teenuseid. Ka määratud ajaks sõlmitud töölepinguga juhtivtöötajad on samasugused töötegijad nagu kõik teised, miks neid siis garantiidest ilma jätta?

Olen kohanud õige mitmeid inimesi, kes oleks valmis loobuma sotsiaalsetest garantiidest, et mitte tasuda neid makse. Aga kuni tuleb maksta, peab selle eest ka midagi saama. Sotsiaalne turvalisus peab olema kõigil, on siis tegemist juhtivtöötaja või töölisega.

Pealegi võib tähtajaline leping lõppeda ka tähtajatult.

Kadi Pärnits, Ametiühingute keskliidu esinaine:

See on väga õige lähenemine ja rahvusvaheliste tavadega kooskõlas. Inimene tahab loomulikult töötada tähtajatu töölepinguga, aga kui see võimalus puudub, siis on ka tähtajalise lepinguga töö teretulnud. On palju nn juhutöid, mis siiski annavad sissetuleku.

Tähtajaline leping on paljudele inimestele paratamatus ja me peame ka neile kindlustama raha tööotsimise ajaks. Leian, et töötamine pideva surve ja hirmu all, et mis siis juhtub, kui töö läbi ja kohe uut ei leia, on lubamatu.