Eelmise aasta kohta tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel tasutud summadelt rohkem tulumaksu tagasi saada juhul, kui leping on sõlmitud enne 1. maid 2002. Nimelt sellisel juhul saab tulust maha arvata ka kindlustusmaksete osa, mille eesmärgiks on tagada kindlustussumma maksmine surmajuhtumi hüvitisena. Seda mahaarvamise õigust kohaldatakse alates 1.01.2001 a. tasutud vastavatele kindlustusmaksete osadele. Seega need, kes on 2001.a. tulust jätnud maha arvatama kindlustusmaksete osa, mille eesmärgiks on tagada kindlustussumma maksmine surmajuhtumi hüvitisena, võivad parandada vastava 2001. aasta tuludeklaratsiooni. Samas tuleb arvestada, et enne 1. maid 2002 sõlmitud lepingu puhul kindlustusvõtja surma korral soodustatud isikule väljamakstav hüvitis maksustatakse 26 % tulumaksuga.

Alates 1. maist 2002.a. sõlmitud lepingute puhul saab maha arvata vaid kindlustusmaksete osa, mille eesmärgiks on tagada kindlustussumma maksmine kindlustuspensionina. Seega kindlustusmaksete osa, mille eesmärgiks on tagada kindlustussumma maksmine surmajuhtumi hüvitisena, ei saa tulust maha arvata. Kindlustusvõtja surma korral soodustatud isikule väljamakstav hüvitis ei kuulu sel juhul tulumaksuga maksustamisele.

Sõltumata lepingu sõlmimise ajast kehtib pensioni III samba osas (nii täiendav kogumispension kui ka vabatahtliku pensionifondi osak) endiselt mahaarvamiste ülempiir 15% isiku maksustatavast tulust. Selle 15% arvutamisel saab arvesse võtta kõik isiku Eestis maksustatavad tulud: näiteks palgatulu, kasu väärtpaberite võõrandamisest, üüritulu, ettevõtluse netotulu.

Ranno Tingas
Jurist-maksukonsultant

IMG KONSULTANT AS