Vaimse tervise häired on üha enam levinud terviseprobleem Euroopas ja põhjustavad aina enam töötajate töölt puudumist. Seejuures puudutakse vaimse tervise häirete tõttu töölt kauem kui muude tervisehädade korral ja sellest tulenevalt on see tööandjale suurem kulu kui kõikide muude tervisehädade oma kokku.

Üheks peamiseks vaimsete probleemide tekitajaks töökohal on tööstress. 2020. aastal Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse korraldatud uuringust selgub, et 18% vastanutest kogeb tööstressi. Tänaseks on see number tõenäoliselt isegi suurem. Eriti ohustab tööstress ja sellest tulenevalt läbipõlemine kodukontoris töötajaid.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/12/21/toostress-tootaja-voi-tooandja-mure