Äripäev Online
12. mai 2003 15:54

Rahandusministeeriumi eelarveprognoosi kohaselt on Eesti keskmine palk 2007. aastal 9718 krooni kuus.
Palga aastane reaalkasv järgnevatel aastatel jääb 6% piiresse, ennustab ministeerium.

Eesti majanduskasvuks aastatel 2005 kuni 2007 ennustab rahandusministeerium 6%, järgmise aasta majanduse reaalkasvuks 5,4% ja selleks aastaks 4,8%.

Rahandusministeeriumis valminud kaheosalise eelarvestrateegia aastateks 2004-2007 eesmärgiks on määratleda riigi fiskaalraamistik ja peamised arengusuunad ning eelarvestrateegia on ka üheks peamiseks aluseks ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamisel.

Strateegia esimeses osas tuuakse ära majandus- ja fiskaalraamistik, milles antakse ülevaade viimastest majandusarengutest, esitatakse majandusprognoos kuni aastani 2007 ning valitsuse majandus- ja fiskaalpoliitilised eesmärgid. Fiskaalraamistikus antakse ülevaade valitsussektori eelarvepoliitika arengutest ning kajastatakse riigieelarve planeeritavad tulud, seda mõjutavad muudatused maksupoliitikas ning riigieelarve kulude võimalik üldmaht.

Strateegia teises osas on tulemusvaldkondade lõikes esitatud valitsuse peamised eesmärgid ja tegevused järgnevaks neljaks aastaks. Tulemusvaldkondade eesmärkide ja tegevuste planeerimisel oli üheks lähtealuseks koalitsioonileping. Valitsuse tulemusvaldkonnad on riigi põhifunktsioonide grupid, mis kokku hõlmavad kogu valitsuse tegevust.

Riigi eelarvestrateegia on smakordselt üles ehitatud valitsuse tulemusvaldkondadena. Eelarvestrateegia koostamine tulemusvaldkondade lõikes annab kodanikule ülevaate valitsuse olulistest tegevusprioriteetidest, suurimatest saavutustest ja probleemidest erinevates valdkondades, probleemide kõrvaldamiseks püstitatud eesmärkidest ning tegevustest nende eesmärkide elluviimiseks.

Rahandusministeerium on eelarvestrateegia valitsuse istungil arutamiseks Riigikantseleile edastanud.

Eelarvestrateegiaga saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel www.fin.ee/doc.php?6764.