BNS
29. mai 2003 15:55

Mõõdukad soovivad anda töötavale emale tasulise lisapuhkepäeva kuus.
Riigikogu Mõõdukate saadikurühm tegi neljapäeval riigikogule ettepaneku muuta töö- ja puhkeaja seadust, andes lapsehooldustasu saavale vanemale õiguse saada üks tasustatud lisapuhkepäev kuus lastega tegelemiseks. Eelnõu järgi ei maksaks lisapuhkepäeva kinni mitte tööandja, vaid riik sotsiaalministeeriumi eelarvest keskmise palga alusel.

Kuni kaheksa-aastast last kasvatavale vanemale annaks muudatusettepanek peale lisapuhkepäeva veel võimaluse lühendada kokkuleppel tööandjaga oma töönädalat kuni kaheksa tunni võrra. 8-12-aastase lapse vanem saab töönädalat lühendada nelja tunni võrra.

Eelnõu esitanud Mõõdukate saadikurühma aseesimees Eiki Nestor teatas, et muudatusettepanekute siht on luua väikeste laste vanematele paindlikumad võimalused töö ja pereelu ühildamiseks.