Tänavu oktoobris läbiviidud kindlustussektori töötajate rahuloluküsitlusest selgus, et 78 protsenti vastanutest soovitab kindlustust tööandjana ja 69 protsenti näeb end kindlustussektoris töötamas ka kolme aasta pärast.

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) tegevjuhi Mart Jesse sõnul selgus küsitlusest, et kindlustusvaldkonna töötajate üldine rahulolu on väga kõrge.