I G O R P ä S S
konsultatsioonifirma ARIKO ReServi juhatuse esimees

Viimase viie-kuue aastaga on finantsjuhtide palgatase tõusnud, kuid ettevõtetes, kus ametis nii finantsjuht kui ka pearaamatupidaja, on viimaste palgatase isegi vähenenud.

Majanduse arengu ja ettevõtete kasvuga Eestis on viimase kümnendi jooksul kaasnenud ka muutused firmade struktuuris ja töötajate töökohustustes. Paljude ettevõtete finantsteenistuses on pearaamatupidaja asendunud pearaamatupidaja-finantsjuhiga või pearaamatupidajale lisandunud firmastruktuuris finantsjuht.

Kiirete majanduselu muutuste tingimustes oli pearaamatupidaja ettevõtte olulisemaid töötajaid, kes pidi hakkama saama muutuvate seaduste rägastikus, omama täpset ülevaadet ettevõtte rahaasjadest ja täitma ettevõtte raamatupidamisseadustest tulenevaid kohustusi.

Tänases majanduselus on finantsteenistusel võimalik oluliselt kaasa aidata ettevõtte edukusele, tegeledes peale tänaste finantsprobleemide ka ettevõtte tulevikuga, nii investeerimis- kui ka laenupoliitikaga.

Finantsjuht on ettevõttes tippmeeskonda kuuluv isik, kes planeerib, juhib ja vastutab finantstegevuse ning laiemas mõttes kogu ettevõtte majandustegevuse eest. Samuti osaleb ta firma arendustegevuses, sealhulgas infotehnoloogia arendamisel.

Sageli on finantsjuht see isik, kes vajadusel asendab firma tegevjuhti, sest ta orienteerub rahaasjades ning suudab “laeva kursil hoida”, teostades piisavat finantsalast järelevalvet.

Kuigi aastatega on kogemustega finantsjuhte tööjõuturule juurde tekkinud, napib tippspetsialiste siiski. Finantsjuhina edukas hakkamasaamine eeldab põhjalikku erialast ettevalmistust, nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi kogemusi.

Viimase viie-kuue aasta jooksul on finantsjuhtide palgatase tõusnud, pearaamatupidaja-finantsjuhtide palgatase on tõusnud suhteliselt vähe. Ettevõtetes, kus on nii finantsjuht kui ka pearaamatupidaja, on pearaamatupidajate palgatase isegi vähenenud.

Finantsjuhi palgatase sõltub eelkõige ettevõtte (kontserni) suurusest (suuremates ettevõtetes ka kõrgem palgatase), vähemal määral valdkonnast või omandist (rahvusvahelistes ettevõtetes võib palgatase olla samuti kõrgem).

Finantsjuhtide kompensatsioonipakett moodustub põhipalgast, millele lisandub tulemusosa, mis sõltub ettevõtte (aasta) majandusnäitajatest ja/või omanike seatud eesmärkide täitmisest ning mille suurus võib olla15–35% põhipalgast.

Eestis mõjutab palgataset ka ettevõtte asukoht, sest kui antud regioonis vajaliku kompetentsusega finantsjuhti ei ole ja finantsjuht käib tööl kaugemalt või on vahetanud elukohta, võib see oluliselt mõjutada pakutavat palgataset ja tingimusi. Kompensatsioonipaketis on oluline osa ka täiendkoolitusel.

Finantsjuhi karjäärivõimaluseks on kujuneda nii ettevõtte üldjuhiks kui ka siirduda tööle konsultatsiooni, audi-teerimise või analüüsi valdkonda.