Alates 2005. aasta 1. jaanuarist alanes tulumaksumäär 24 protsendile ning maksuvaba tulu suurenes 1700 kroonile kuus (RT I 2003, 88, 587 – jõustus 1.01.2005). Sellega seoses on uuel aastal tehtavate väljamaksete puhul oluline tähele panna muutunud maksumäärasid.

Kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksetelt tulumaksu kinnipidamisel kasutatakse väljamakse tegemise aastal ja kuus kehtivat maksuvaba tulu suurust ja maksumäära, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakset tehakse. Näiteks, kui jaanuaris 2005. makstakse välja eelmise aasta detsembrikuu palk, siis rakendatakse tulumaksu kinnipidamisel jaanuaris 2005. a kehtivat maksuvaba tulu (1700 krooni) ja maksumäära (24%).

Füüsilise isiku tuludeklaratsioonis kasutatakse samuti deklareeritaval aastal kehtinud maksuvaba tulu ja maksumäära ning ei kasutata tuludeklaratsiooni esitamise aastal kehtivaid suurusi. Näiteks 2005. aastal esitatakse tuludeklaratsiooni 2004. aasta eest ning seal rakendatakse 2004. aastal kehtinud maksuvaba tulu 16 800 krooni aastas ja maksumäära 26 protsenti.

Kuna enam küsimusi tekib aastavahetusel tehtavate väljamaksetega, siis on lisatud näide novembris-detsembris-jaanuaris tehtavate palgaväljamaksetega.