Kui suveööl reisides kütuseta keegi ei jää, siis aina enam on neid tanklaid, kust juba hilisõhtul enam süüa ega juua osta ei saa. Tanklaketid põhjendavad jaamade öist sulgemist tööjõuprobleemidega, aga ka inimeste ostuharjumuste muutumisega.

Olerex otsustas kevadel, et paneb 70 tanklat ööseks kinni. Lisaks majanduslikule rehkendusele on tanklate sulgemise põhjuseks ka sellest aastas muutunud töö- ja puhkeaja arvestamise regulatsioon.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609365494/tanklaketid-ei-pea-tanklapoodide-oist-lahti-hoidmist-moistlikuks

19aastaseks saanud noortel kehtib ravikindlustus pärast gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist veel kolm kuud. Mida teha, et ravikindlustus jätkuks, küsib Maalehe lugeja.

Selleks, et ravikindlustus jätkuks, tuleb jätkata õpinguid, asuda tööle või astuda ajateenistusse hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Ravikindlustust saab jätkata ka end töötuks registreerides või sõlmides tervisekassaga vabatahtliku kindlustuslepingu.

Edasi loe:https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120298032/lugeja-kusib-kuidas-sailitada-ravikindlustus-parast-kooli-lopetamist

15. juunil jõustub töölepingu seaduse muudatus, mille kohaselt tunnistatakse kehtetuks muutuvtunni kokkulepete regulatsioon. See tähendab, et alates sellest päevast ei ole lubatud enam sõlmida uusi muutuvtunni kokkuleppeid ning ka varasemalt sõlmitud kokkulepped kehtivad üksnes selle aasta 14. juunini.

Alates 2021. aasata 15. detsembrist on suurematel jaekaubandusettevõtetel olnud võimalus sõlmida töötajatega muutuvtunni kokkuleppeid. Sellised kokkulepped andsid osalise koormusega töötavatele töötajatele võimaluse töötada lisaks oma tavapärasele tööajale täiendavalt kuni kaheksa tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/muutuvtunni-kokkulepped-muutuvad-peagi-kehtetuks

30. mail võttis Euroopa Komisjon vastu teatise, milles selgitatakse vääramatu jõu ja erandlike asjaolude kasutamist Euroopa Liidu põllumajandussektoris ettenägematute ja äärmuslike ilmastikunähtuste korral.

Selgituse eesmärgiks on tagada äärmuslikest ilmastikunähtustest mõjutatud põllumajandustootjatele kindlus seoses nende ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) toetustega, tagades samal ajal, et riiklikud haldusasutused kohaldavad neid ühetaoliselt kogu liidus. 

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/euroopa-komisjon-selgitas-vaaramatu-jou-kasutamist-pollumajanduses

Registreeritud töötus jätkas kolmandat kuud järjest vähenemist – mai lõpuks olime täpselt samas kohas, kus aasta tagasi, kuid koondamisohus on jätkuvalt palju töökohti.

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool ütles, et mai alguses oli registreeritud töötuid umbes 51 400 ja kuu viimasel päeval veidi alla 49 000. See number on praktiliselt sama mis eelmise aasta mai lõpus.