Eesti inimarengu aruandes kajastatakse eneseteostusest tulenevat heaolu ja tuuakse esile, et sissetulekute ebavõrdsusele panevad aluse nii kodused hoiakud kui ka koolide tasemevahe.

Täna esitletakse värsket Eesti inimarengu aruannet (EIA), mis seekord keskendub vaimsele tervisele ja heaolule. Üks oluline vaimse tervise ja heaolu komponent on oma võimete realiseerimine. Kas see on Eestis igaühel võimalik? Kas supermarketi kassiiri laps võib saada teadlaseks, peaministriks või kohtunikuks?

https://epl.delfi.ee/artikkel/120146364/kas-vanemate-palk-nuheldakse-laste-katte-madalapalgaliste-lapsed-enamasti-joukaks-ei-saa

Mul on tekkinud tööandja juures märkimisväärne puhkuse ülejääk. Nüüd teavitas tööandja, et ei luba töötajatel puhkusejääki kasutada rohkem kui ühe nädala jagu aastas. Seega koos põhipuhkusega saab puhata 35 päeva aastas. Kas see on seadusega kooskõlas, küsis Postimehe lugeja.

Tööinspektsiooni kommunikatsioonispetsialist Carolin Liis Tamm vastas, et  puhkust tuleb kasutada kalendriaasta jooksul, mistõttu on puhkuse arvestamise perioodiks kalendriaasta 01.01 – 31.12. Põhipuhkust antakse osadena üksnes poolte kokkuleppel.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7717587/lugeja-kusib-kas-tooandja-voib-puhkusejaagi-kasutamist-piirata#_ga=2.188427695.682170358.1677068807-518806748.1594120248

Eelmisel aastal alanud läbirääkimised Eesti raudteelaste ametiühingu ja Elroni vahel on jõudnud ummikusse.

Seitsmekuune suhtlus tööandjaga vedurijuhtide ja liikluskorraldajate palgatingimuste üle pole 2023. aasta kollektiivlepingu allkirjastamisega päädinud, mistõttu otsustas raudteelaste ametiühing pöörduda kokkuleppele jõudmiseks riikliku lepitaja poole.

Loe edasi: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120145906/elroni-vedurijuhid-poorduvad-palgatousu-saamiseks-riikliku-lepitaja-poole-valistatud-pole-ka-streik

 

Meie ettevõttes töötab sõjapõgenik, kellel on varsti lõppemas ajutine kaitse. Mis saab töösuhtest, kui töötaja jääb ajutise kaitse pikendamisega hiljaks, küsib lugeja.

Vastab tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Vladimir Logatšev:

Selleks, et sõjapõgenik saaks asuda Eestis tööle, on olemas mitu võimalust:

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7716698/lugeja-kusib-kas-toosuhe-lopeb-kui-valismaalasest-tootaja-jaab-ajutise-kaitse-pikendamisega-hiljaks

Riik seab pedagoogidele kõrged nõudmised, aga koolid ei suuda neid täita. Iga kord ei passi isegi ülikoolidiplomiga õpetaja.

Tartu katoliku hariduskeskuse direktor Liina Tamm võttis tööle ülikoolidiplomiga õpetaja, kes ei vastanud ministeeriumi hinnangu järgi nõuetele.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120144026/ulikoolidiplomiga-opetaja-eestis-pedagoogiks-ei-kolba-aga-soomes-kull-ometi-on-siin-opetajate-poud