Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tegi rahandusministeeriumile ettepaneku vähendada avaliku sektori organisatsioonides töötavate inimeste arvu 2024. aastal 10 protsendi võrra ning 2025. aastal samuti 10 protsendi võrra.

Kaubanduskoja juht Toomas Luman teatas kirjas rahandusminister Mart Võrklaevale, et kuna arutlusel olevad kärpekohad ei ole avalikkusele teada ja meedia vahendusel on kojani jõudnud info, et kärpekohti on keeruline leida ja nende maht ei ole riigieelarve kontekstis väga suur, siis pakub koda omalt pool välja ühe täiendava lahenduse, mis aitab järgmisel aastal kulusid kokku hoida kümnete miljonite eurode ulatuses ning sealt edasi veelgi suuremas mahus.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609088120/kaubanduskoda-riik-peaks-koondama-vahemalt-2000-ametnikku

Meelekindlus on töökontekstis kõige olulisem isiksuseomadus, seda näitavad üksmeelselt nii tööandjate, töövõtjate kui ka varasemate metauuringute tulemused, kirjutab Anne Aidla algselt Sirbis ilmunud kommentaaris.

Eesti palgainfo agentuuri 2023. aasta kevadel toimunud tööandjate küsitluse tulemused pakuvad pealkirjas esitatud küsimusele vastuseks mitu üllatust. Nimelt on mõned isiksuseomadused tööandjate arvates töötajate valikul tähtsamadki kui kandideerija teadmised, oskused ja varasemad kogemused. Samas mõnda isiksuseomadust väärtustatakse oodatust vähem.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609085675/anne-aidla-tooandja-eelistused-personalivalikul

Töökeskkonnas võivad varitseda nähtamatud ohud, mida on esmapilgul keeruline tajuda, kuid mis pikemaajalisel kokkupuutel võivad tekitada vähki. Eestis diagnoositud vähijuhtumitest võib aastas ligikaudu 776 juhtumit seostada töökeskkonnaga. See on vaid number, kuid selle taga on päris inimesed, nende elu ja töö.

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/1072/kuidas-vahktobi-seotud-tookeskkonnaga

Kaugtöötajate hulk, kes ütlevad, et ei jaga enam oma tööandja väärtuseid, jätkab kasvu, näitab uus uuring, nimetades nähtust «vabakutselise mentaliteediks».

Üha rohkem kodus töötavaid inimesi ütlevad, et tööandja missioon ja visioon on kaotamas nende jaoks oma tähendust.

Amet kogu eluks! Ilmselt ei arva tänapäeval enam keegi, et mingit eriala õppides on võimalik omandada teadmised, mis aitavad läbi kogu tööelu. Pigem on olukord vastupidine. 2022. aasta augustis lisandus töölepingu seadusesse punkt, mis paneb tööandjale kohustuse teavitada töötajat pakutavatest koolitustest. Muidugi juhul, kui koolitusi pakutakse või ettevõtte koolituspoliitikat omab. Miks see oluline on?

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/1071/elukestev-ope-tooturul-uus-normaalsus