TÖÖLEPINGU SEADUS

 • palk-ee
 • Topic Author
 • Administrator
 • Administrator
More
2 years 2 months ago #22317 by palk-ee
TÖÖLEPINGU SEADUS was created by palk-ee
Väljaandja: RiigikoguAkti liik: seadusTeksti liik: terviktekstRedaktsiooni jõustumise kp: 01.09.2019Redaktsiooni kehtivuse...

TÖÖLEPINGU SEADUS

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • sirje
 • Visitor
 • Visitor
2 years 2 months ago #22318 by sirje
Replied by sirje on topic meest ja naiste vahe palgas.
Kas on firmal õigus teha meeste ja naiste vahet,kuna leian et mehed ei tee sugugi raskemat tööd kui naised,--mehed masinate taga aga naised peavad kaheksa tundi silmadega tööd tegema.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • maie
 • Visitor
 • Visitor
2 years 2 months ago #22321 by maie
Replied by maie on topic meest ja naiste vahe palgas.
Kui sa pead silmas seaduslikku õigust, siis kohe kindlasti mitte.Mis aga praktikas toimub, seda teab igaüks paremini.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • mall
 • Visitor
 • Visitor
2 years 2 months ago #22323 by mall
Replied by mall on topic meest ja naiste vahe palgas.
vahetage töökohad. mine ise masina taha.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • arvamus
 • Visitor
 • Visitor
2 years 2 months ago #22332 by arvamus
Replied by arvamus on topic meest ja naiste vahe palgas.
see ju läbirääkimiste küsimus, kui suudad tööandjale selgitada, et sinu töö on raske ja väärt seda raha (summa, mis mehed saavad masina taga) ja SIND on vaja, siis palun väga. Aga kui leidub keegi teine, kes on nõus sama töö väiksema raha eest tegema, siis võetakse teine:)
karm elu:)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • liina
 • Visitor
 • Visitor
2 years 2 months ago #27579 by liina
Replied by liina on topic tööleping
Mis siis teha,kui tööandja ei tee lepingut?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • A
 • Visitor
 • Visitor
2 years 2 months ago #27580 by A
Replied by A on topic tööleping
See, et tööandja ei ole kirjalikult sõlminud töölepingut ei tähenda, et töösuhet ei ole. Kõik teie õigused ja tööandja kohustused tuleb ikka täita. Kui soovite võite sellest teada anda tööinspektsioonile.

EESTI VABARIIGI TÖÖLEPINGU SEADUS
§28. Töölepingu vorm

(1) Tööleping sõlmitakse kahes eksemplaris, millest üks jääb töötajale, teine tööandjale. Ainult töö tegemiseks, mille kestus ei ületa kaht nädalat, võib töölepingu sõlmida suuliselt.

(2) Tegelikult tööle lubamine tööandja poolt on võrdsustatud töölepingu sõlmimisega, sõltumata töölepingu vormistamisest. Sel juhul vormistatakse tööleping kirjalikult tingimustel, mida tegelikult kohaldati. Kui tegelikud tingimused olid töötaja jaoks halvemad seaduses, haldusaktis või kollektiivlepingus ettenähtust, kohaldatakse vastavat seadust, haldusakti või kollektiivlepingut.

(3) Töölepingu vormistamata jätmine või nõuetevastase vormistamise eest kannab tööandja haldusvastutust.

Please Log in or Create an account to join the conversation.