palk.ee esilehele
palk.ee
ArtiklidFoorumSeadused
Kasulikke linkeLiitu maililistigaAvalehelePalgasaaja nurgake
Taavi Tarkvara Taavi Tarkvara OÜ on eesti kapitalil põhinev firma, mille põhitegevusvaldkonnaks on majandustarkvara TAAVI arendus, müük ja hooldus. TAAVI Majandustarkvara koosneb 12 erinevast omavahel tihedalt integreeritud moodulist, millest üks - TAAVI PALK - on Eestis enimmüüdud palgaprogramm.
Riigi Teataja Elektroonilise Riigi Teataja (eRT) lehekülg. Siit leiate kõigi Eestis kehtivate seaduste, seaduseparanduste ja määruste terviktekstid (seisuga alates 01. juunist 2002), võimalik sooritada erinevaid otsinguid õigusaktidest.
Maksu- ja Tolliamet Maksuameti koduleht. Värsked maksudega seotud uudised, e-Maksuamet, maksukalender, deklaratsioonide ja vormide näidised jms.
Haigekassa Eesti Haigekassa korraldab ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud isikutele ravikindlustushüvitisi. Üksikasjalik info nii kindlustatule kui tööandjale ravikindlustushüvitiste kohta.
Pensionikeskus Info riikliku pensioni, kogumispensioni ja täiendava kogumispensioni kohta.
Sotsiaalkindlustusamet Sotsiaalkindlustusameti peamiseks ülesandeks on juhtida ja koordineerida riiklikku sotsiaalkindlustussüsteemi. Info riiklike pensionite ja toetuste kohta ning kehtivate õigusaktide ja esitatavate blankettide kohta.
Tööinspektsioon Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning rakendab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Numbril 6 406 000 vastab jurist kõigil tööpäevadel tööinspektsiooni järelevalvatavate õigusaktide rakendamisel tekkinud küsimustele.
Statistikaamet Statistikaamet pakub mitmesuguseid teenuseid — infotelefon, statistikaraamatukogu, teabenõue, pressiteade, avalik andmebaas, tellimustöö, väliskaubandusandmed ja rahandussuhtarvud.
RMP Raamatupidamisalane portaal.
Raamatupidaja.ee Finantsküsimustega tegelev portaal.
Finance.ee Finance vahendab raamatupidamisarvestust, audiitorkontrolli ja maksustamist puudutavat infot. Finance eesmärgiks on parandada ja täiustada eelkõige Eesti finantsarvestuse taset ning olla abiks raamatupidamis- ja maksuprobleemide lahendamisel. Samuti on eesmärgiks luua keskkond mille vahendusel on võimalik igaühel end nii raamatupidamise kui maksunduse valdkonnas iseseisvalt täiendada.
NETI Majandustarkvara NETI otsingumootoris.
  Uue lingi soovitamiseks siia lehele palun saatke see elektronpostiga aadressile info@palk.ee
 info@palk.ee tagasiüles