Niina Siitam
tööinspektsiooni õigusosakonna juhataja

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus kohustab tööandjat korraldama töötajate tervisekontrolli. Praktikas tõuseb aeg-ajalt küsimus, kas tervisekontrolli peab korraldama kõikidele töötajatele ja millised tagajärjed on sellel, kui töötaja keeldub tervisekontrolli minemast.

Tervisekontrolli korraldatakse töötajatele, kelle tervist võivad töö käigus mõjutada töökeskkonna ohutegurid või töö laad, mis võib põhjustada tööga seotud haigestumise.

Kui tööandjal on vajadus suunata töötaja tervisekontrolli, on töötaja kohustatud minema. Tervisekontrolli puhul on tegemist poolte vastastikuste kohustustega - tööandjal on kohustus tervisekontroll korraldada ja töötajal kohustus tervisekontroll läbida.

Töötaja keeldumist tervisekontrollist saab käsitleda töötajapoolse kohustuse rikkumisena ning selle eest võib teda distsiplinaarkorras karistada. Kui töötaja keeldub ka pärast karistuse määramist tervisekontrolli minemast, on tööandjal õigus lõpetada sellise töötaja tööleping.

Tööandjat on õigus karistada töötajate tervisekontrolli korraldamata jätmise eest. Kui tööandja tõendab, et temapoolne kohustus on täidetud, kuid töötaja on jätnud omapoolse kohustuse täitmata, ei ole alust tööandjat karistada.

Ohutegurid kohustavad tervist kontrollima

Tööandja on kohustatud:
* korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud;
* korraldama tervisekontrolli töötajatele, kes töötavad ööajal vähemalt 3 tundi igapäevasest tööajast või vähemalt kolmandiku iga-aastasest tööajast, nii enne tööle asumist kui ka regulaarsete vaheaegade järel töötamise ajal, kandes sellega seotud kulud.

Pane tähele

Töötaja suunatakse tervisekontrolli, kui
* tööandja koostatud töökeskkonna riskianalüüsi tulemustel selgub, et töötaja puutub kokku töökeskkonna ohuteguritega ja ohutegurite mõju ja kestus töötajale on tööpäeva või töönädala jooksul, suunab tööandja töötaja tervisekontrolli;
* töökeskkonna ohutegurite, millega töötaja oma töökohal kokku puutub, parameetrite väärtused ületavad lubatut;
* töötaja viimases tervisekontrolli otsuses on märgitud järgmise tervisekontrolli läbimise aeg.

Allikas: Niina Siitan