Töötukassa nõukogu leppis kokku sektorid, mis hakkavad palgatoetust saama ja avalikustab need neljapäeva õhtul. Kokku kuni 37,9 miljoni euro väljamaksmise otsustab valitsus tõenäoliselt reedel.

Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson ütles, et kuna valitsus töötukassale lisavahendeid ei eraldanud, siis töötukassa nõukogu sai palgatoetuse meetme loomises arvestada vaid oma reservidega ja seega paigutub seekordse palgatoetuse maksumus vahemikku 27-37,9 miljonit eurot.

 

Lähemalt loe: https://www.err.ee/1608129775/palgatoetused-selguvad-ohtuks

Mulluste töövaidluste läbiv teema oli saamata jäänud töötasu. Raha maksmata jätmist õigustati raske seisuga.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu sõnul tekkis koroonakriisis „trend”, kus osa tööandjaid jätsid tasud maksmata just lahkuvale välistööjõule. Selliseid töövaidlusi oli u 300 ehk lausa 10% koguarvust. Tekkis olukord, kus teati, et välismaalased hakkavad koroona tõttu riigist lahkuma, ja Eesti tööandja lihtsalt jättis palga maksmata. Aga mitte ainult. Millega töövaidluskomisjonides veel tegelda tuli? Kuidas tänavune aasta on alanud?

 

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/92734469/tooinspektsioon-koondatud-tootajal-ei-tasu-tooandja-ilusatele-lubadustele-lootma-jaada

 

 

 

Statistikaameti andmete kohaselt oli keskmine brutokuupalk 2020. aastal 1448 eurot, mis on 2,9% suurem kui aasta varem. Viimati oli brutopalga aastakasv nii tagasihoidlik kümme aastat tagasi. Alates 2011. aastast on aastakasv olnud stabiilselt üle 5%, ületades mitmel korral ka 7% piiri.

Kõige kõrgem oli keskmine brutokuupalk Harjumaal (1588 eurot) ja Tartumaal (1447 eurot), kõige madalam aga Hiiumaal (1063 eurot) ning Valgamaal (1106 eurot). Kõige enam suurenes keskmine brutokuupalk aastaga Lääne-Virumaal, Põlvamaal ja Järvamaal, langedes samal ajal kõige enam Läänemaal ning Pärnumaal.

 

Lähemalt loe: https://www.stat.ee/et/uudised/keskmine-palk-iv-kvartal-2020

Kuigi töötukassa eelistaks palgatoetuse maksmist otse töötajale, tuleb tarkvaraarenduse tõttu teha maksed tööandjale. Palgatoetust loetakse Euroopa Liidus riigiabiks, täpsemalt vähese tähtsusega abiks, mida hallatakse piirmäärade jälgimiseks registri kaudu.

 

Lähemalt loe: https://www.err.ee/1608129436/tootukassa-on-tarkvara-tottu-sunnitud-palgatoetust-maksma-labi-tooandja

Koroona-aasta kasvatas õiguslike vaidluste arvu 30%, näitab ERGO õigusabikulude kindlustuse statistika. Enim suurenes just töövaidluste hulk, mille levinumaks põhjuseks on maksmata töötasud ja puudulikud koondamishüvitised. 

ERGO õigusabikulude kindlustuse ärijuhi Maiko Kalveti sõnul on enamik viimase aasta õiguslikest vaidlustest tingitud just koroonakriisist ja muutunud elukorraldusest.

 

Lähemalt loe: https://majandus24.postimees.ee/7191740/koroona-aasta-kasvatas-toovaidluste-arvu-plahvatuslikult