Töökuulutustes pakutav keskmine brutopalga vahemik oli 2024. aasta esimeses kvartalis 1660–2244 eurot, mida on 13 protsenti rohkem kui 2023. aasta samal ajal, näitab tööportaali CVKeskus.ee statistika.

Enim kasvasid aastaga keskastmejuhtidele ja tippspetsialistidele (+21 protsenti) ning oskustöölistele ja kutsetöötajatele (+13 protsenti) suunatud palgapakkumised. Kõige vähem kasvasid palgapakkumised abitöötajatele, kontoritöötajatele ja keskastmespetsialistidele suunatud tööpakkumistel, kus pakutav palk kerkis aastaga 6 protsendi võrra.

Kui majanduses on ebakindlad ajad nagu praegu, on töökohta vahetada ja oma palgasoovi esitada keerukam. Õhus on justkui hoiatus: ära palka liiga julgelt küsi.

Avalikud palgad on osa heast töökultuurist. On mõistlik oodata, et tööandja lisab töökuulutusele kui mitte täpse palganumbri, siis vähemalt palgavahemiku. Õnneks paljud suured ja progressiivsed ettevõtted seda Eestis ka teevad, ent väiksemad mitte alati. Palgaga salatsemine tekitab paraku ebamõistlikku ajakulu nii värbajatele kui ka tööotsijatele. Võib ju pärast mitut vooru tulla välja, et ootused on täiesti erinevad. Paari aasta jooksul saab meil kohustuslikuks palkade avalikustamine töökuulutustes. Seni tuleb ise head eeltööd teha, et end töövestlusel mitte liialt odavalt müüa.

Edasi loe: https://perejakodu.delfi.ee/artikkel/120279979/kristi-saare-plaanid-tookohta-vahetada-nouanded-kuidas-esitada-palgasoov-mis-on-oiglane-ja-sind-ka-vaartustab

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus avalikustas teist järjestikust aastat finantstervise indeksi. Selle aluseks oleva uuringu tulemustest selgus, et hapraim finantstervis ja ‑võimekus on tudengite seas.

Ühest küljest on see ootuspärane, arvestades, et osal tudengitest puudub töötasu näol püsiv sissetulek, kuid teisest küljest tekitab ka muret.

Peamine probleem: töökohal olevate murede lahendamiseks puudub süsteemne lähenemisviis.

Jaekaubandusettevõtteid on alati kummitanud raskused töötajate leidmi­sel. Töötuse kasv on seda muret veidi leevendanud, ent ka tööpakkujad saavad end ihaldus­väärsemana näidata.

Poeketi Lidl Eesti personalivaldkonna juht ja juhatuse liige Liina Kippasto kinnitab, et kui ettevõte hakkas töökuulutustes avaldama pakutavaid palku, kasvas kandideerijate arv mitu korda.