Eelmisel aastal kerkisid pensionifondide juhtide tasud tugevalt, kuigi aasta tulemuste poolelt just ei hiilanud ning fondide maht vähenes. Ainsana kasvatas fondi mahtu Tuleva.

Loe pikemalt Äripäevast: https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2023/05/30/pensionifondidel-raske-aasta-kuid-fondijuhtide-palgad-tousevad

Alates 2023. aasta esimesest kvartalist kasutab statistikaamet keskmise palga avaldamiseks maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide andmeid. Kaasatud on nii töölepingu, avaliku teenistuse seaduse* kui ka teenistuslepingu alusel töötavad inimesed.

Metoodikamuudatus annab võimaluse avaldada keskmise palga kõrval ka mediaanpalga näitajaid. Lisaks vähendab valdavalt registripõhine andmete kogumine halduskoormust andmeesitajate jaoks.

Edasi loe:https://www.stat.ee/et/uudised/keskmise-palga-metoodika-muudatused-taiendatud-31052023

Täna allkirjastasid majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan Hendrik Toomel ja Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas heatahte kokkuleppe, millega lepiti kokku alampalga kasvutempos 2027. aastani, mil see moodustab 50% keskmisest palgast. Alampalga suurus järgmiseks aastaks lepitakse kokku sügisel.

Heatahte kokkuleppe kohaselt toimub alampalga tõstmine astmeliselt moodustades: 2024. aastal 42,5%, 2025.aastal 45%, 2026.aastal 47,5% ja 2027.aastal 50% keskmisest palgast. Töötasu alammäära täpse suuruse lepivad sotsiaalpartnerid kokku iga aasta sügisel, võttes aluseks Eesti Panga värskeima prognoosi, ja selle kinnitab vabariigi valitsus.

Edasi loe: https://employers.ee/alampalga-kokkulepe-sai-allkirjad/

Kas olete tööle kandideerides saanud vastuse, kus tänatakse kandideerimast, kuid leitakse, et olete ülekvalifitseeritud?

Paljud minu kliendid ja koostööpartnerid on jaganud, et pärast tööle kandideerimist saavad nad vastuseks just sellise sõnastuse. Seda siis, kui kandidaat üldse mingit vastukaja saab. Üks välismaalane tõi välja, et temale kui tööotsijale saadeti küll rahuolu uuringu küsitlus, kuid mingisugust vastukaja ta sellele ei saanud. Toon välja neli hüpoteesi, milleni olen selles teemas jõudnud.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2023/05/30/kas-teiegi-olete-ulekvalifitseeritud

Euroopa Kohus tegi 2. märtsil 2023 otsuse, mis muudab Eesti senist praktikat töö- ja puhkeaja nõuete rakendamisel ning võib avaldada mõju ettevõtetele, kus töötajad teevad tööd graafiku alusel.