Praeguse kriisi ajal räägitakse palju koolitusest ja ümberõppest. Mis ametitest ja oskutest on teie firmas puudus?

Enn Saar
AS-i MicroLink Eesti juhatuse esimees

•• Infotehnoloogiasektori vaatenurgast on praegu kõige teravam puudus rahvusvahelise kogemusega müügispetsialistidest ja turundusspetsialistidest ning projektijuhtidest. Infotehnoloogia on globaalne ärivaldkond, kus ekspordi suurendamiseks tuleb müügi- ja turundustegevustele süsteemselt läheneda. Teisalt näeme me mitmetes majandusvaldkondades infotehnoloogia kasutamise võimalusi, mis aitaksid kaasa ettevõtete efektiivsuse kasvule. IT-lahenduste kasutuselevõttu takistab aga omakorda asjolu, et inimestel puudub kogemus ja oskus infotehnoloogia kasutamiseks ettevõtte igapäevatöö lihtsustamisel.

Lembit Lump
AS-i Kodumaja juhatuse esimees

•• Kui te oleksite esitanud mulle selle küsimuse kaks aastat tagasi, oleks vastuse andmine olnud lihtne. Seda, mis oli defitsiitne kaks aastat tagasi, on praegu suures ülekülluses. Samal ajal ei saa öelda, et personali puhul ei oleks millestki puudus. On, kuid seda ei ole lühikoolituste ja ümberõppega võimalik lahendada. Ma pean silmas suhtumist töösse, tööandjasse, klientidesse; kohusetunnet ja distsipliini; arusaamist, et kulutada saab raha, mis on tööga välja teenitud; ambitsiooni olla oma ala parim; koostöövalmidust. Kui koolitusprogrammid suudaksid mõjutada inimestes neid omadusi, siis kõik muud ametioskused jäävad inimestele iseenesestki külge.

Andrus Hiiepuu
Elisa juhatuse liige

•• Häid spetsialiste ei ole kunagi liiga palju. Seda nii Elisa vaatenurgast kui ka tööturu üldisest seisukohast. Siiski, oleme läbi aegade puudust tundunud headest infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonna spetsialistidest ning kahjuks peab tõdema, et ka praegune olukord tööturul ja kasvav töötus ei ole seda probleemi lahendanud. Kuna oskused ja teadmised, mille järele konkreetselt Elisa puudust tunneb, on omandatavad pikaajaliste õpingute ja töökogemusega, siis lühiajaline ümberõpe, täiendusõpe ega koolitus ei anna kahjuks piisavalt head tulemust.

Liina Oks
Sampo Panga personalidirektor

•• Sampo Pangas ei ole hetkel täitmata ametikohti, katame oma vajadused sisemiselt oma kompetentsete töötajatega. Põhjalikult ja veidi teise nurga alt tegeleme praegu kliendisuhete vajadusest tulenevalt suhtlus- ja teeninduskoolituste pakkumisega. Eri olukordade läbiarutamine on põhiteema, sest kliendi nõustamine on praegu olulisemgi kui headel aegadel.

Ümberõppe vajadus on tulenenud ka eelmise aasta lõpus vastu võetud seadusemuudatustest (saneerimisseadus ja töölepinguseadus). Koolituste planeerimisel peame silmas ka juhte, nemad on võti töötajate arengu ja ümberõppega seotud tegevuste koordineerimisel.