Valitsus andis heakskiidu töötukassa nõukogu ettepaneku tõsta alates 1. juunist töötuskindlustusmakse määr kolmele protsendile.

Töötaja peab sellest tasuma kaks protsenti ja tööandja ühe protsendi, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Praegu kehtivad määrad on vastavalt 0,6 protsenti ja 0,3 protsenti.

Uute maksemäärade kinnitamisel prognoosib töötukassa rahandusministeeriumi põhistsenaariumi tingimustes käesolevaks aastaks töötuskindlustusmaksete laekumist 1,575 miljardit krooni. Riskistsenaariumi tingimustes prognoositakse töötuskindlustusmaksete laekumist 1,502 miljardit krooni.

Rahandusministeeriumi kevadise makroprognoosi tingimustes ulatuvad töötukassa kulud sel aastal hinnanguliselt 3,4 miljardi kroonini, mis tähendab, et töötukassal tuleb katta kulutustest 2,4 miljardit krooni reservidesse kogunenud vahenditest.

Ka tegi valitsus sotsiaalministrile ülesandeks tuua järgmisel nädalal valitsusse seadusemuudatuse eelnõud, millega tagatakse töötukassa vabade vahendite jääk aasta lõpuks vähemalt 1,9 miljardit krooni.

Allikas: uudised.err.ee