Erik Rand, reporter-toimetaja
ärileht.ee

Ärilehe koostatud ametnike sissetulekute tabelist välja kooruva esikolmiku 2759-2920 eurone brutopalk võrdub töökuulutusi vahendava portaali CV Keskus turundusjuhi Henry Auväärti hinnangul IT-sektori vanemarendaja keskmise palgasooviga.
„Antud valdkonna spetsialistide järgi on Eesti tööturul väga tugev nõudlus, millest tulenebki keskmise palgasooviga võrreldes kolmekordne erinevus. Seega on pea 3000-eurone brutopalk põhjendatud olukorras kui tööturul ei ole piisavat arvu vajalikke töökäsi või suudab töötaja pakkuda tööandjale keskmisest kolm korda kõrgemat lisaväärtust,“ viitas ta oskuste, nõudluse ja töötasu vahelisele seosele.

Auväärti hinnangul vajab avalik sektor tööandjana paremat maine kujundamist, mitte töötajate üleostmist, kuna Eesti personalijuhtimise üheks suurimaks väljakutseks on nii praegusel ajal kui ka tulevikus see, et tööandjatel tuleb end tööotsijate jaoks atraktiivsemaks teha, sest kõrgema palganumbriga töötajate ostmine ei ole enam lihtsalt jätkusuutlik strateegia.

„Eesti tööandjate hoiakuid era- ja avaliku sektori töötajate suhtes uurinud magistritööst (TTÜ, Minna-Maria Lõbus, 2015) selgus, et avalik sektor on tegelikkuses töövõtjatele atraktiivne, kuid neid atraktiivsusi ei ole siiani piisavalt kommunikeeritud ega mainekujundusega tegeletud. Mainitud uuringus toodi välja avalikus sektoris töötamise plussideks pigem stabiilne ja kindel töökoht, arenemisvõimalused ning võimalus teha missiooniga tööd,“ ütles Auväärt.