Märt Belkin

Alljärgnevas tabelis on toodud kõik ametnikud, kelle kuupalk oli 1. aprilli seisuga vähemalt 4000 eurot. Kokku on selliseid teenistujaid 209.

Ametnike keskmine kuupalk oli eelmisel aastal 1584 eurot. Mullu riigiasutustele üldiseks palgakasvuks lisavahendeid ei eraldatud, palgamuudatused toimusid sisemiste ressursside abil, näiteks töö ümberkorraldamise ja töötajate arvu vähendamisega saavutatava rahalise kokkuhoiu arvelt, teatas rahandusministeerium. Mõju on avaldanud ka eri sihtgruppidele, näiteks vanglaametnikele, politseinikele ja päästjatele eraldatud lisavahendid. Nendesse valdkondadesse kuulub väga suur hulk töötajaid.

Riigiametnike keskmine kuupalk eelmisel aastal oli 87 eurot kõrgem kui kohalike omavalitsuste üksuste ametnikel. Ülevaate koostanud rahandusministeerium rõhutas samas, et ametnike tööülesanded ja vastutus riigi ametiasutustes ja kohalike omavalitsuste ametiasutustes on väga erinevad ning erinev on ka tööturu palgasurve erinevatele ametnike gruppidele.
Muutuvpalga ehk preemiate ja lisatasude osakaal kuu kogupalgast 2017. aastal oli riigi ametiasutustes 5,2% ning kohalike omavalitsuste ametiasutustes 7,7%. Aastaga kasvas muutuvpalga osakaal kogupalgast kohalike omavalitsuste ametiasutustes 1,7 protsendipunkti võrra, riigi ametiasutustes jäi samale tasemele.

Edasi loe originaalis aripaev.ee,
Tabelit saab vaadata originaalis