Mullu tegi Eestis kaugtööd kolm korda rohkem inimesi kui kümme aastat tagasi. Kuidas on kaugtöötamine viimastel aastatel muutunud, kirjutavad oma kodukontorist statistikaameti juhtivanalüütikud Kaja Sõstra ja Eveli Voolens.

Moodne majandus ja infotehnoloogia areng võimaldab muutusi tööturul, mille üheks osaks on võimalus valida, millal, kus ja kuidas tööd tehakse. Eestis on iga viies töötaja aeg-ajalt tegemas kaugtööd, kuid kogu oma tööaja töötab kontorist väljaspool vaid kümnendik kaugtöö tegijaist. Pigem on levinud töökorraldus, kus inimesed teevad mõnel päeval nädalas kaugtööd ja viibivad suurema osa tööajast töökohal. Kas kaugtöö on üldse võimalik, määrab eelkõige ametikoht. Enamik kaugtöö tegijaid töötab valgekraede ametikohtadel. Juhtidest on kaugtööd teinud 42, tippspetsialistidest 35, keskastme spetsialistidest 27 ja kontoritöötajatest 15 protsenti. Sinikraedel on võimalused kaugtööks üsna piiratud. Kõige kiirem on olnud viimastel aastatel kaugtöö kasv keskastme spetsialistide ja tippspetsialistide hulgas. Kogu oma tööaja töötab kontorist väljaspool kümnendik kaugtöö tegijaist. Pigem on levinud töökorraldus, kus inimesed teevad kaugtööd mõnel päeval nädalas.

 

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/kaja-sostra-ja-eveli-voolens-kaugtoo-tegemine-aina-kasvav-trend