Riigikohus jagas oma hiljutises lahendis (nr 2-20-16369) juhiseid selle kohta, mida võtta arvesse väikelapse vanemast töötaja koondamisel. Ühtlustati ka töövaidlustes väljamõistetavate hüvitiste praktikat.

Riigikohus analüüsis olukorda, kus tööandja koondas töötaja, kes oli enne rasedus- ja sünnituspuhkusele minemist töötanud juriidilise osakonna direktorina ning kelle asendamiseks oli sõlmitud tähtajaline tööleping juriidilise nõunikuga. Kui töötaja soovis väikelapse vanemana tagasi tööle naasta, esitas tööandja talle töölepingu erakorralise ülesütlemise avalduse koondamise tõttu. Tööandja selgitas, et juriidilise osakonna juhataja ametikoht on likvideeritud ja kahest osakonnas töötanud juristist üks (st juriidiline nõunik) viidi üle teise osakonda.

Loe pikemalt: https://www.palgauudised.ee/uudised/2022/09/30/vaikelapse-vanema-koondamine-ja-huvitised