Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringu kohaselt mõistavad töötajad peresõbraliku tööandjana eelkõige organisatsiooni, kes pöörab tähelepanu töötaja tervisele, pakub toetavat tööõhkkonda ja maksab konkurentsivõimelist palka. Enim heidetakse tööandjatele ette, et palk ei ole konkurentsivõimeline ja ei korraldata üritusi, kuhu oleks kaasatud töötajate pereliikmed.

Pere- ja tööelu ühildamise soodustamiseks on Sotsiaalministeerium regulaarselt eest vedanud peresõbraliku tööandja märgise programmi. Sel suvel viidi ministeeriumi tellimusel Eesti elanikkonna seas läbi küsitlus, millega uuriti 500 töötaja hinnanguid ja ootusi peresõbralikkusele. Selgus, et töötajad seostasid tööandja peresõbralikkusega enim töötajate tervise väärtustamist (märkis 70% vastajatest), toetavat ja sõbralikku tööõhkkonda (67%) ja konkurentsivõimelist palka (65%).

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120223796/uuring-tootajad-ootavad-tooandjalt-toetavat-ohkkonda-ja-suuremat-palka