Suvi tähendab paljudele noortele praktikat erialasel tööl. SEB korraldatud uuringust selgus, et vähe on neid, kellele pole praktikatasu oluline. Naiste ja meeste erinev palgaootus hakkab silma aga juba praktikatasu tasandil ja edaspidi see vaid süveneb.

Ligi pool (46%) SEB korraldatud uuringus osalenutest leidis, et praktika eest saadav tasu – kui töötada täistöökohaga – võiks olla minimaalne netopalk ehk seaduse kohaselt 689,92 eurot. Üle veerandi vastanutest (28%) on aga arvamusel, et praktika netotasu võiks olla üle 1000 euro.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2023/08/29/naiste-ja-meeste-erinev-palgaootus-hakkab-silma-juba-praktikatasu-tasandil