Tartu ülikooli rektori uut ametiaega sisustavad peamiselt rahamured, ent tegeleda tuleb ka tudengite doktorantuuri saamisega.

Tartu ülikool valis läinud kuul endale uue rektori. Kolmest kandidaadist osutus valituks Toomas Asser, kes alustab augustis oma teist ametiaega. Järgmisel viiel aastal peab ta tegelema raskete teemadega, nagu õppejõudude palgad, doktorantide töökorraldus ja tudengite rahamured, ent rektor suhtub tulevikku siiski optimistlikult.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120188382/toomas-asser-ei-ole-normaalne-et-ulikooli-oppejoud-saab-vahem-palka-kui-alustav-noor-opetaja