Ka kaugtöö puhul tuleb kokku leppida aeg, millal suheldakse

Nö pidevalt reageerimisvalmis olemine on muutunud täna paljudes töökohtades paratamatuks reaalsuseks, kuigi seadus seda ei luba.

Võimalus suhelda igal ajal ja hetkel tekitab töötajates survet olla pidevalt valmis tööandja kõnesid vastu võtma ning kirjadele ja sõnumitele reageerima. Juhul kui ülemus töövälisel ajal helistab või sõnumeid edastab, võib töötajal paratamatult tekkida tunne, et vastamata jätmine on ebaviisakas või seab ohtu tema suhted tööandjaga. Selline olukord tekitab omakorda töötajas pideva valmisoleku, mõjutab negatiivselt töö- ja pereelu ning võib kaasa tuua ärevuse, stressi ja läbipõlemise.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120189530/paeva-teema-seili-suder-seaduse-jargi-ei-tohigi-tootaja-olla-kogu-aeg-ulemusele-kattesaadav