Väljaandja : Vabariigi Valitsus
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp :
Avaldamismärge : RTI, 12.06.2009, 31, 192

Töötasu alammäära kehtestamine
Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus nr 90

Määrus kehtestatakse «Töölepingu seaduse» § 29 lõike 5 alusel.

§ 1. Töötasu alammäära kehtestamine

Kehtestada töötasu alammääraks tunnis 27 krooni ja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 4350 krooni.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.
Peaminister Andrus ANSIP
Sotsiaalminister Hanno PEVKUR
Riigisekretär Heiki LOOT