Märtsis ja aprillis kontrollis Tööinspektsioon Eesti põhi- ja kutsekoole, kus õpetatakse puidu- ja metallitööd. Kahjuks selgus, et tehnoloogiaklasside ohutus on kohati väga puudulik. Masinad olid kaitseseadisteta, kemikaalid märgistamata, puudus hädaseiskamislüliti jne. Kas tõesti tahame sellist töökultuuri ja arusaama tööohutusest oma lastele juurutada?

Riigikogu võttis 12. juunil vastu liiklusseaduse ning politsei- ja piirivalve seaduse muutmise seaduse, mille ühe muudatuse kohaselt kaob alates 2025. aasta 1. juulist võimalus peatada sõiduk kõnniteel veose laadimiseks.

Kehtiv liiklusseadus (§ 20 lg 6) lubab juhil kõnniteel peatada sõidukit veose laadimiseks, kuid mitte lähemal kui 15 meetrit ühissõidukite peatuskohast ning jättes jalakäijale vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Riigikogus vastu võetud seadusega tunnistatakse see liiklusseaduse säte kehtetuks ehk keelatakse juhil sõiduki peatamine kõnniteel veose laadimiseks.

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/riigikogu-keelab-soiduki-peatumise-konniteel-veose-laadimiseks

ga töötaja võiks vähemalt korra aastas rääkida oma juhiga ka palgast. Palgavestlus ei pea automaatselt kaasa tooma palgatõusu, kuid aitab seada tasakaalu töötaja ootusi ja tööandja võimalusi, kirjutavad Kristi Kuningas ja Ester Oras.

2023. aastal tegi Eestis palgatööd ligi 700 000 inimest, mehi ja naisi oli nende hulgas pea võrdselt.1 Keskmine palk on kasvanud ja viimase kümne aastaga on ka palgalõhe jõudsalt vähenenud. Kui võtta võrdluseks kõrvale nõukogude aja lõpu 41 protsendi suurune palgalõhe2, kinnitab eelmise aasta 13 protsenti3, et liigume õiges suunas. Paraku on Eesti meeste ja naiste palga erinevused endiselt Euroopa suurimate hulgas.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609368896/kristi-kuningas-ja-ester-oras-iga-tootaja-voiks-raakida-juhiga-palgast

Nagu kõikide töötajate puhul, tuleb ka alaealiste töötajate puhul enne töötaja tööle lubamist selgitada välja millised ohud töös ja töökeskkonnas esineda võivad ning panna paika meetmed nende ohtude vältimiseks või vähendamiseks.

Peale seda kui Apple teatas, et soovib oma telefonidesse tehisintellekti integreerida, ähvardas Elon Musk, et keelab oma ettevõtetes Apple'i telefonide kasutamise.

Esmaspäeval teatas Apple'i tegevjuht Tim Cook, et tahab ettevõtte «uutesse kõrgustesse viia». See tähendab Cooki sõnul tehisintellekti ChatGPT integreerimist oma operatsioonisüsteemidesse, kirjutas BBC.