Maailma suurim mööblimüüja tunnistati süüdi oma töötajate andmete ebaõiges kogumises ja säilitamises, vahendab CNBC. Täpsemalt sai süüdimõistva otsuse IKEA suurima frantsiisivõtja Ingka Grupi Prantsusmaa filiaal. 

Süüdistus puudutas töötajate ja tööle kandideerijate ja isegi klientide järel nuhkimist mitme aasta jooksul. Kohtuotsuse alusel tegeles ettevõte näiteks  eradetektiivide abil töötajate pangakontodel luuramisega.

 

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7273259/ikea-sai-tootajate-jarel-nuhkimise-eest-kopsaka-trahvi

Suvi on käes ja kindlasti on paljudel noortel plaanis suvevaheajaks tööd leida. Tööandjad omakorda kavatsevad seoses hooajalise töö, personali puhkamise või muuga rohkem noori tööle võtta.

Arvestada tuleb aga sellega, et alaealiste tööle võtmine erineb mõnevõrra täiskasvanute palkamisest. Kaitsmaks alaealiste tervist ja heaolu, on seaduses kehtestatud piirangud ja nõuded selle kohta, kuidas alaealist tööle võtta ning mis tööd ja kui palju ta üldse teha võib.

Edaasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/millega-arvestada-kui-soovid-alaealist-toole-votta

Uuringu andmetel hindab 64% tööandjatest vähenenud töövõimet pigem teisejärguliseks ja perioodil 2015–2021 on suurenenud vähenenud töövõimega inimesi palganud tööandjate osakaal, kasvades 29%-lt 33%-le. Sealjuures on näitaja suurenenud eelkõige avalikus sektoris.

Edasi loe: https://www.sm.ee/et/uudised/uuring-tooandjate-hoiakud-soosivad-vahenenud-toovoimega-inimeste-palkamist

AS Svarmil on Virumaa ettevõte, mille 230 töötajast 82 on vähenenud töövõimega. See aga ei takista neil edukalt täitmast erinevaid ametikohti – alates õmblejatest ja tootmistöölistest kuni kontoripersonalini. Kuidas sellise lahendusi on jõutud ning millised trendid meid tööturul ees ootavad, selgitab Svarmili juht Merle Roste.

Edasi loe: https://www.employers.ee/uudised/tootaja-avatus-teeb-vahenenud-toovoimega-inimese-varbamise-voimalikuks/

Sel aastal on võidupüha kolmapäeval ehk tööpäeval. Kuna võidupüha on riigipüha, on sellele eelnev tööpäev ehk 22. juuni kolme tunni võrra lühem.

23. juunile eelnevat tööpäeva on tööandja kohustatud lühendama kolme tunni võrra. Kui ettevõtte tegevusalast tulenevalt pole võimalik tööpäeva lühendada, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua kui tavaliselt. 

Edasi loe: https://www.ti.ee/et/uudised/voidupuhale-eelnev-toopaev-kolme-tunni-vorra-luhem-2