Kuna Eesti seadused on kaugtöö koha pealt puudulikud, võib edaspidi oodata kohtuvaidlusi, näiteks tööõnnetuste üle, usub PwC Legal Eesti ühingu- ja tööõiguse valdkonna juht, vandeadvokaat Indrek Ergma.

Näiteks kui töötaja tõuseb kodus arvuti tagant, läheb kraanist vett võtma, libastub ja kukub, siis kas see on tööõnnetus või lihtsalt olmeolukorras juhtunud õnnetus?

 

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uuele-reaalsusele-jalgu-jaanud-toolepinguseadus-voib-pohjustada-kohtuvaidlusi?id=91158835

Eeldusel, et koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud jäävad nii Eestis kui ka mujal vähem rangeks kui kevadel, kujuneb Eesti Panga värske majandusprognoosi järgi 2020. aasta majanduslanguseks 4 protsenti. 

Seejuures 2021. aastal kasvaks majandus sel puhul prognoosi kohaselt 0,2 protsenti ning kasvu kiirenemist oleks oodata 2022. aastal, teatas keskpank. 

 

Edasi loe: https://majandus24.postimees.ee/7073631/eesti-pank-kriis-ohustab-enim-madalapalgalisi-tookohti

 

"Neid inimesi on palju, aga nad on vait," iseloomustas Reet (54) ennast ja teisi töötuid. "Meil valitseb edukultus ja ma imestan, kui laia lõuaga räägitakse koondamistest. Aga mina mõtlen, et mis nendest mitmest tuhandest inimesest siis saab." Linn korraldab töötute aitamiseks infopäeva.

 

Edasi loe: http://www.pealinn.ee/tagid/koik/tootu-olin-oma-tooandjale-ummargune-null-n258315

Ametiühingute Keskliit ootab valitsuselt vastust palju arutatud esimeste haiguspäevade hüvitamise osas. Kõnelusi sel teemal peeti juba kuu aega tagasi, vahepeal on aga haigestumus oluliselt kasvanud. Ametiühingute hinnangul on viiruse kontrolli all hoidmine töökohtade säilimise peamine eeldus, mistõttu tuleb maksimaalselt vähendada riski, et töötajad haigusnähtudega tööle tulevad.

 

Edasi loe: https://www.eakl.ee/ametiuhingud-ootavad-esimeste-haiguspaevade-huvitamist

 

"Töövaidluskomisjonide istungiruumid on suhteliselt väiksed ning ka vaidlevatel pooltel võib olla mitmeid esindajaid, siis piisava distantsi hoidmiseks ja ülerahvastatuse vältimiseks tuleb istungi osalemise soovist kindlasti eelnevalt teatada e-kirjaga aadressil," ütles Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.

Lugeja küsib: Õpin ülikoolis õigust ja tunnen suurt huvi tööõiguse vastu. Õppejõud ütles, et ka töövaidluskomisjoni istungid on avalikus. Kas ja kuidas saaksin komisjoni istungeid kuulama tulla?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Töövaidluse lahendamise seadusest tulenevalt on töövaidlusasja arutamine töövaidluskomisjonis üldjuhul avalik. Välja arvatud nendel juhtudel, kui töövaidluskomisjon otsustab kuulutada istungi kinniseks. Töövaidluskomisjon kuulutab menetluse või osa menetlusest omal algatusel või poole taotlusel kinniseks, kui see on ilmselt vajalik tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel, näiteks menetlusosalise (töötaja või tööandja), tunnistaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks või ka ärisaladuse kaitseks. 

 

Edasi loe: http://www.pealinn.ee/tagid/koik/lugeja-kusib-kas-toovaidluskomisjoni-istungid-on-avalikud-n258389