24. aprillil võeti vastu Euroopa Liidu direktiiv, millega suurendatakse palkade kujunemise läbipaistvust. Direktiivi eesmärgiks on tagada naistele ja meestele võrdväärse töö eest võrdne tasu ning vähendada soolist palgalõhet. Milliseid muudatusi toob see kaasa töötajatele ja tööandjatele, selgitab sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Lee Maripuu.

Edasi loe: https://sm.ee/lee-maripuu-palgakujundus-muutub-labipaistvamaks

Lugeja küsib: Töökaaslane koondati ja nüüd tahab tööandja mulle lisatööd anda. Kas tööandja tohib suurendada minu töökoormust, kui kolleeg koondatakse?

Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu palkade läbipaistvuse direktiivi 24. aprillil 2023. Direktiivi eesmärgiks on saavutada olukord, kus naistele ja meestele makstakse võrdväärse töö eest võrdset tasu.

Edasi loe: https://sm.ee/palkade-labipaistvus

Kuna laevad Star ja Isabelle renditakse mitmeks aastaks ilma meeskondadeta välja ning mitu kontserni laeva on juba mõnda aega olnud samuti välja renditud, ei ole ettevõttel praeguste teadmiste järgi lähitulevikus võimalik kõigile ettevõtte töötajatele samas mahus tööd pakkuda.

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120177732/tallink-teavitas-tootukassat-plaanist-koondada-400-tootajat