Eesti IKT-sektori suured ja väikesed tegijad laienevad töötajate puuduse kiuste mühinal.

Viimasel ajal on Eesti majanduskasvu mõjutanud paljuski info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektor. Ent eriala haridusega spetsialistidest on karjuv puudus ja seda tühimikku ei suuda Eesti koolid ega ümberõppeprogrammid ei lühemas ega ka pikemas perspektiivis täita. Sel aastal koostab kutsekoda OSKA suure IKT valdkonna prognoosi, kuid juba on teada, et puudu on tuhandeid tarkpäid.

 

Lähemalt loe: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/8000-inimest-puudu-uht-suurt-eesti-majanduse-pidurit-ei-eemalda-miski?id=92154151

 

Eesti ihaldusväärseimate tööandjate valimisse on viimase kümne aasta jooksul oma panuse andnud rohkem kui 50 000 töövõtjat ja kokkuvõtvasse armastatuimate tööandjate edetabelisse jõudis 35 erinevat organisatsiooni.

Igal aastal, mil tööportaal CVKeskus.ee uuringut läbi viis, jõudsid ihaldusväärseimate tööandjate sekka kaheksa ettevõtet - Eesti Energia, Telia Eesti (sh EMT, Elion ja Eesti Telekom), Skype Technologies, Swedbank, Playtech Estonia, LHV Pank, Nortal (sh Webmedia Group) ja Microsoft Estonia.

 

Lähemalt loe: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/selgusid-kumnendi-eesti-ihaldusvaarseimad-ettevotted-kus-tootada-mitmendal-kohal-on-sinu-tooandja?id=92157625

Haigusüvitis teisest päevast

  • 1. jaanuarist hakatakse haigushüvitist maksma alates teisest haiguspäevast. Tööohutuse- ja töötervishoiu seaduse kohaselt maksab tööandja haigushüvitist töötaja 2.-5. haiguspäeva eest senise 4.-8. päeva asemel ning ravikindlustuse seaduse järgi hakkab haigekassa maksma haigushüvitist kõigile töötavatele kindlustatutele haiguse 6. päevast senise 9. päeva asemel.

Lähemalt loe: https://www.sm.ee/et/uudised/2021-aasta-muudatused-sotsiaalministeeriumi-haldusalas-0

 

 

Töötutele antud võimalusest teha kuus kuni 8 tööpäeva lisatööd ehk tööampse on tänaseks haaranud kinni ligi 3000 inimest.

Töötud ootasid pikalt võimalust, et töötukassas arvele võtnud inimesed võiksid igakuiselt väikeseid tööotsi teha ilma, et abiraha käest võetaks. Tänavu 1. septmebrist asjad muutusidki: registreeritud töötutele anti seaduslik võimalus teha igas kuus veidi tööd.
Kuigi lisaraha teenimise võimalus on vägagi piiratud ja maksimaalselt teenida lubatud summa väike, avab tööampsude tegemine töötutele ja ka tööandjatele hoopis uutmoodi võimaluse.

 

Lähemalt loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/92125403/tootutel-rohkem-voimalusi-tooampsudest-on-saanud-uutmoodi-proovipaevad-suurenevad-erinevad-toetused

 

  1. Kas töötaja lisamiseks nn vaktsineerimisnimekirja peab olema läbi viidud töökeskkonna riskianalüüs bioloogiliste ohutegurite mõjude kohta ja/või seda täiendatud seoses kroonviirusega? 

Niinimetatud vaktsineerimisnimekiri on tegelikult vaktsineerimise plaan ja riskirühmade määratlus, kes esimesena vaktsineeritakse. 

 

Lähemalt loe: https://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Bioloogilised-ohutegurid/COVID-19-vaktsiin-ja-toosuhted